KPMG: Risicomanagement oliesector loopt achter

27 januari 2014 Consultancy.nl

Risicomanagement wordt steeds vaker een aandachtspunt voor het management van olie- en gasbedrijven. Hoewel het thema in het algemeen hoog op de bestuursagenda staat, houdt de uitvoering van risk management geen gelijke tred met de toenemende onzekerheid en risico’s waarmee zij geconfronteerd worden. Dat blijkt uit internationaal onderzoek van KPMG onder ruim 150 bestuurders uit de branche.

Volgens Eric Wesselman, partner bij adviesbureau KPMG en hoofd van de Nederlandse Oil & Gas praktijk, neemt de externe complexiteit voor olie- en gasbedrijven in rap tempo toe. “Ondernemingen worden voor hun winning in toenemende mate actief in landen die zeer afgelegen zijn, waar het toezicht vaak te wensen overlaat en er een voortdurende dreiging uitgaat van de omgeving.” Zo wijst hij op de steeds vijandigere houding van lokale bevolkingen in sommige landen tegenover multinationals die olie of gas komen winnen, refererend aan bijvoorbeeld Nigeria. “Ook staan in sommige landen de arbeidsverhoudingen vaker onder druk”.

Risicomanagement oliesector loopt achter

Olie- en gas managers zien de economische crisis en de geopolitieke instabiliteit van landen als de grootste bedreiging. Bijna 70% van de respondenten kiest voor een van deze twee opties. Bijna de helft baart zich zorgen over de grote onzekerheid die er bestaat als het gaat om de prijzen van grondstoffen. De top 5 wordt gecompleteerd door stijgende regeldruk (45%) en mogelijke verstoringen in de keten (zo’n 40%).

Ondanks het feit dat risico’s goed op het netvlies staan van het hoger management, lopen organisaties tegelijkertijd tegen diverse implementatie obstakels aan. Opvallend is dat de geringe meetbaarheid van risicomanagement, in een tijd waarin data voor het oprapen ligt, een vaak voorkomende klacht. “Bijna 25% van de bedrijven geeft aan geen enkel instrument te hebben om de toegevoegde waarde van de investeringen in risicomanagement te kunnen meten” aldus Wesselman.

Nieuws

Meer nieuws over