Wethouder en VNG bestuurder E. Dannenberg naar BMC

17 januari 2014 Consultancy.nl 1 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Erik Dannenberg (49), wethouder van de gemeente Zwolle, maakt medio maart de overstap naar BMC. Hij gaat zich als senior adviseur voornamelijk richten op de dienstverlening aan de zorg sector.

Erik Dannenberg is sinds 2005 wethouder in Zwolle. Als gemeentebestuurder en praktijkdeskundige heeft hij veel kennis en ervaring opgedaan met de zorg en opvang. Zo vervulde hij tijdens zijn wethoudersperiode onder meer de portefeuilles WMO (zorgdeel), Wonen, Duurzaamheid, Milieu, Gezondheidsbeleid, Water en Bedrijfsvoering. Daarnaast is hij op landelijk niveau onder andere lid van het VNG-bestuur als voorzitter van zowel de Commissie Gezondheid en Welzijn als van de subcommissie Transitie Jeugdzorg. Vanuit die verantwoordelijkheid is Dannenberg actief betrokken bij veranderingen in de begeleiding en zorg voor kwetsbare mensen en hun woonsituatie.

Erik Dannenberg - BMC

Voorafgaand aan zijn Zwolse wethouderschap heeft Dannenberg gewerkt in de verslavingszorg, maatschappelijke opvang en -dienstverlening en jeugdgezondheidszorg. Hij vervulde er taken op operationeel, tactisch en strategisch management.

Bij het organisatieadviesbureau zal hij zich met name inzetten voor het organiseren van zorg en opvang vanuit het perspectief van de kwetsbare burger die ondersteuning nodig heeft. Jan Roose, Programmadirecteur ZorgDichtbij van BMC, is blij met de komst van Dannenberg: “Hij stond aan de wieg van de actuele decentralisaties in zijn positie bij de VNG en kan zich uitstekend inleven in zowel de positie van overheden als van zorgorganisaties, waarbij zijn affiniteit altijd in sterke mate ligt bij de cliënt. Hij is een geweldige versterking van ons adviesteam voor het sociale domein.”