Ecova: Kostenbesparing belangrijkste driver voor duurzaam

10 maart 2014 Consultancy.nl

Kostenbesparingen zijn de bepalende factor voor het initiëren van duurzaamheidsprojecten, gevolgd door wet- en regelgeving en het belang van investeerders. Dit blijkt uit een rapport van Ecova, een Amerikaans adviesbureau gespecialiseerd in energie duurzaamheid, gebaseerd op input van zo’n 500 energie- en duurzaamheidsprofessionals.

Kostenbesparingen

Volgens het rapport wordt 2014 een uitdagend jaar. “De meeste bedrijven kennen ongekende druk om de kosten te drukken, zuinig met beschikbare middelen om te gaan en te voldoen aan milieu-eisen”, zegt Jeff Heggedahl, CEO van Ecova. Het realiseren van kostenbesparingen wordt gezien als de belangrijkste aanjager voor energie- en duurzaamheidsinitiatieven. De belangrijkste initiatieven zijn slimme verlichting, energie-efficiënte IT en duurzaam vastgoed.

Kostenbesparing belangrijkste driver voor duurzaam

Nieuwe wet- en regelgeving

Na kostenbesparingen vormt nieuwe wet- en regelgeving de tweede belangrijke pijler waar bij duurzaamheidsprojecten rekening gehouden moet worden. Volgens Ecova wordt de markt alsmaar complexer, met name door de nieuwe regelgeving waarmee organisaties dit jaar te maken krijgen. Volgens zo’n 30% van de aan het onderzoek deelnemende respondenten zijn zij onvoldoende op de hoogte van de nieuwe wet- en regelgeving die door steden, gemeentes en regionale overheden verplicht wordt gesteld. Heggedahl stelt dat door de bovenstaande ontwikkelingen, organisaties hun algehele beleid ten aanzien van energie en duurzaamheid dienen aan te scherpen om te concurrentie voor te kunnen blijven.

Nieuws

Meer nieuws over