Aon model maakt overstromingsverzekering mogelijk

10 december 2013 Consultancy.nl

Sinds de verwoestende watersnoodramp in 1953 is schade door overstromingen in Nederland niet verzekerbaar. Na meer dan een half eeuw lijkt hier nu verandering in te komen, met dank aan een nieuw catastrofemodel van dienstverlener Aon, onderzoeksbureau HKV en Deltares.

Al jaren proberen verzekeraars een manier te ontwikkelen dat hun in staat stelt om overstromings-risico’s te verzekeren. Door de enorme complexiteit en potentiële schaal van schade zijn verzekeraars terughoudend en wordt overstromingsschade tot op heden alleen (beperkt) vergoed door de regering*. Dit was aanleiding voor Aon, HKV en Deltares om een specifiek catastrofemodel te ontwikkelen voor overstromingen. Het model helpt verzekeraars met het begrijpen van risico’s en met het inschatten van de mogelijke schade. Zo wordt bijvoorbeeld de kans op overstromingen per dijkgebied berekend per regio.

Kans op overstromingen per Regio

Andere voorbeelden: de kans op een succesvolle evacuatie per regio wordt inzichtelijk gemaakt en ook wordt de ‘weerstand’ van grond en gebouwen tegen overstroming – zoals landbouwkassen of kantoren – in kaart gebracht. Aan de hand van deze informatie wordt schade doorberekend en kunnen verzekeraars vervolgens rendabele overstromingsverzekeringen ontwikkelen en zichzelf optimaal herverzekeren.

Volgens de ontwikkelaars is het model een mijlpaal in de ontwikkeling van catastrofemodellen: “Voor het eerst zijn de financiële gevolgen van overstromingsschade in Nederland aan bezittingen en voertuigen in kaart gebracht en gemodelleerd” zegt Bob Reichenfeld, CEO van Aon Benfield in Nederland.

Aon catastrofemodel maakt overstromingsverzekering mogelijk

Nu is het nog afwachten of verzekeraars net zo enthousiast zijn over het model. Dat er vanuit de consument – mits goed geprijsd – vraag zal zijn voor de producten lijkt op eerste gezicht vanzelfsprekend. Volgens een recent onderzoek van HKV voldoet ongeveer 30% van de dijken in ons land niet of niet geheel aan de kwaliteitsnormen. Hierdoor zijn de overstromingsrisico's in gebieden soms wel tien keer groter dan is afgesproken.

* Verzekeraars beschouwen overstromingsrisico als technisch onverzekerbaar. De overheid kent de Wet tegemoetkoming schade bij rampen, waarbij een beperkte schadevergoeding bestaat zonder dat er sprake is van een algemene verzekering.

Nieuws

Meer nieuws over