BMC: Beleidsmakers belangrijker dan bestuursvorm

12 oktober 2013 Consultancy.nl

Voor de ontwikkeling van regio’s zijn bestuurlijke structuren veel minder belangrijk dan beleidsmakers vaak denken. Dat betoogt Marcel Boogers tijdens zijn oratie ‘Het raadsel van de regio: waarom regionale samenwerking soms resultaten oplevert’ waarmee hij op 17 oktober 2013 het ambt aanvaardt van bijzonder hoogleraar Innovatie en Regionaal Bestuur aan de Universiteit Twente.
 
Marcel Boogers is sinds oktober 2012 bijzonder hoogleraar Innovatie en Regionaal Bestuur aan de Universiteit Twente. Daarnaast is hij senior adviseur bij adviesbureau BMC.

WGR+- regio presteert niet beter

In zijn proefschrift toont Boogers aan dat de bestuurlijke vormgeving van regio’s slechts een gering effect hebben op regionale economische ontwikkelingen. WGR+-regio’s bijvoorbeeld hebben extra taken gekregen om een daadkrachtig economisch beleid te kunnen voeren, maar ze blijken in economisch opzicht niet beter te presteren dan andere regio’s in Nederland.
 
Beleidsmakers belangrijker dan bestuursvorm
 
“Politici en bestuurders steken veel tijd en energie in het versterken van regiobesturen en gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Het gaat dan meestal om de verdeling van taken en bevoegdheden. Toch is er meer nodig om regionale vraagstukken aan te kunnen pakken. Allereerst is het nodig dat er een sterk beleefde noodzaak is om samen te werken. Verder moet er een aansprekende visie zijn die bestuurders en bedrijven enthousiasmeert om mee te doen. Tot slot kan een regionale aanpak van problemen niet zonder onderling vertrouwen tussen alle betrokkenen en verbindend leiderschap dat tegenstellingen kan overbruggen. Allemaal onderwerpen die minstens even belangrijk zijn dan hoe taken en bevoegdheden zijn verdeeld” vertelt Boogers.

3d-perspectief

Boogers stelt voor om regionale ontwikkelingen vanuit een 3d-perspectief te benaderen. De regio wordt hier gezien als bestuur, als strategische visie en als een maatschappelijk verband, aldus Boogers.

Nieuws

Meer nieuws over