BMC: Naleving Code Goed Bestuur in MBO verbeterd

19 september 2013 Consultancy.nl

Het middelbaar beroepsonderwijs houdt zich steeds beter aan de eigen regels voor goed bestuur. Dit blijkt uit een onderzoeksrapport van de Commissie ‘Governance, Handhaving en Codes’, opgesteld in opdracht van de MBO Raad* en het Platform Raden van Toezicht MBO. De commissie staat onder leiding van Edith Hooge, bijzonder hoogleraar Onderwijsbestuur en senior adviseur bij adviesbureau BMC.
 
De onderzoekers vergeleken de jaarverslagen van MBO-instellingen van 2010 en 2012. Ook hielden ze diverse interviews met kopstukken uit de branche. Ze concluderen dat er een stijgende lijn te zien is in de naleving van de code door besturen en raden van toezicht. Zo legde vorig jaar 97% van de scholen uit of ze de “code goed bestuur” volgden en zo niet, waarom niet. In 2010 was dat nog ‘maar’ 80%.
 
BMC - Verantwoording branchecode
 
Een overzicht van de overige belangrijkste conclusies:

  • Het aantal scholen dat de code onverkort toepast is gedaald van 22% naar 13% procent
  • Het aantal scholen dat verantwoording aflegt, maar de toepassing niet precies uitlegt is nagenoeg gelijk gebleven: 47 naar 45%
  • Het aantal scholen dat precies aangeeft waar men afwijkt van de norm is gestegen van 10% naar 39%.
  • De scholen hanteren de afspraak ‘pas toe of leg uit’ beter

Aanbevelingen

De Commissie doet in het rapport ook een aantal aanbevelingen die bestuurders en raden van toezicht in het MBO verder moeten helpen in het optimaliseren van goed bestuur. Zo moeten de besturen werk blijven maken van de stijgende lijn in transparantie, pas-toe-of-leg-uit en de naleving. Daarnaast geeft de commissie de raden van toezicht specifiek mee de werkgeversrol en het toezicht op onderwijskwaliteit verder te versterken en meer diversiteit aan te brengen in bestuur en in de raden van toezicht.
 
* De MBO Raad is de brancheorganisatie van de onderwijsinstellingen in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Bij de MBO Raad zijn alle zeventig onderwijsinstellingen in de MBO-sector aangesloten.

Nieuws

Meer nieuws over