BMC betrokken bij verbeteren onderwijs Amsterdam

12 november 2013 Consultancy.nl

Amsterdam gaat zelf de kwaliteit van basisscholen in de stad bewaken. De schoolbesturen en de gemeente richten hiertoe per 1 januari 2014 een onafhankelijk bureau op dat de kwaliteit van scholen onderzoekt en adviezen geeft over hoe het beter kan. Het is een primeur in Nederland - geen enkele andere gemeente heeft zo’n kwaliteitsbureau. Het kwaliteitsbureau bouwt voort op het programma ‘Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam’ (KBA), een initiatief waarbij BMC nauw betrokken is.

Het kwaliteitsbureau – formeel bekend als de stichting ‘Beter Primair Onderwijs Amsterdam’ – wordt opgericht door de samenwerkende schoolbesturen (BBO) en wordt voor 75% door de gemeente gefinancierd. Het bureau is een aanvulling op de Inspectie van het Onderwijs, die toezicht houdt op de kwaliteit van het onderwijs. Het initiatief komt niet in plaats van de inspectie, benadrukken gemeente en schoolbesturen, maar vult de rol van de inspectie juist aan. De inspectie kijkt minder intensief naar wat er in de klas gebeurt en adviseert scholen niet bij verbeterplannen. Het kwaliteitsbureau wil ‘dieper graven’ en ‘concrete adviezen’ leveren – tot op het niveau van afzonderlijke leerkrachten aan toe. Het kwaliteitsbureau zou volgens de oprichters al binnen een jaar z’n vruchten moeten afwerpen.

BMC - Gemeente Amsterdam

Zwakke scholen aanpak

Het Kwaliteitsbureau bouwt voort op ervaringen die Amsterdam de afgelopen vijf jaar heeft opgedaan met het aanpakken van zwakke scholen. Het initiatief daartoe kwam in 2008 van toenmalig wethouder Lodewijk Asscher. Destijds waren volgens de normen van de onderwijsinspectie 33 Amsterdamse basisscholen ‘zwak’ of ‘zeer zwak’. Nu zijn dat er nog maar vijf. Die daling is met name te danken aan het zogeheten programma ‘Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam’ (KBA). Als onderdeel van het project, dat tot eind 2014 loopt, gaan onderwijsexperts concreet aan de slag met scholen om verandering teweeg te brengen en deze te borgen. De experts ondersteunen inmiddels ook scholen waar de kwaliteit op orde is. Deze scholen vragen de experts om een krachtige stimulans vragen om hun onderwijs op een nog hoger peil te brengen.

Rol van BMC

Op basis van een analyse van scholen worden bestuurders en schoolleiders geadviseerd over hoe het beter kan. Ook helpt het programma scholen met het ontwikkelen van de eigen bestuurlijke kracht om te zorgen voor goed onderwijs. De goede praktijken die scholen met hulp van de experts ontwikkelen, worden voortgezet in scholen, ook nadat de experts hun werk hebben gedaan.

Sinds de start van programma is BMC nauw betrokken bij de uitvoering. Zo vervult Hans van Dael, partner bij het organisatieadviesbureau, een sleutelrol in het team van experts en hebben verschillende BMC consultants gedurende de afgelopen jaren een aandeel gehad  bij de uitrol.

BMC basisonderwijs Amsterdam

Bovendien hebben twee adviseurs van BMC, Tineke Drewes en Hans van Dael, een kwaliteitsstandaard uitgewerkt, die door het kwaliteitsbureau gebruikt zal worden. Aan de hand van vijf jaar ervaring met het verbeteren van schoolprestaties, hebben Drewes en Van Dael het boek ‘Goed Onderwijs; Praktijkboek Basisonderwijs Amsterdam’ geschreven*. Het boek geeft scholen handvatten voor hoe ze hun onderwijskundige processen kunnen optimaliseren.

De komende vier jaar gaan experts van het kwaliteitsbureau het raamwerk als ‘meetlat’ gebruiken waartegen scholen hun kwaliteit kunnen afzetten. Daarnaast dient het werkmodel als leidraad voor verbeterplannen. Naar verwachting zullen alle basisscholen in Amsterdam (ruim 200) met ondersteuning van het kwaliteitsbureau hun kwaliteit onderzoeken en scherp bepalen waar de aangrijpingspunten liggen om met hun leerlingen een optimaal resultaat te bereiken.

* Het boek is begin november gepresenteerd door de Wethouder Onderwijs van Amsterdam (Pieter Hilhorst) en de voorzitter van het Breed Bestuurlijk Overleg (Diane Middelkoop). Het boek kan kosteloos worden gedownload via de website van Gemeenten Amsterdam.

Nieuws