Atos host en beheert ICT van GBO Provincies

20 september 2013 Consultancy.nl 1 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Atos is in de komende vier jaar verantwoordelijk voor de hosting, het technisch en applicatiebeheer evenals de doorontwikkeling van de informatieonderdelen van de IPO/GBO-provincies. Beide partijen hebben een overeenkomst gesloten als resultaat van een Europese aanbesteding.

GBO Provincies - Gemeenschappelijke Beheerorganisatie Provincies - ging op 1 januari 2008 van start en is verantwoordelijk voor het effectief beheren - waaronder de exploitatie en het onderhoud - van de gemeenschappelijk ontwikkelde provinciale IT-voorzieningen voor elektronische dienstverlening. De transferovereenkomst biedt de GBO-provincies de mogelijkheid de GBO-beheeromgeving de standaardiseren, de kwaliteit van de dienstverlening te vergroten en substantieel op kosten te besparen.

Atos beheert ICT

De komende maanden worden de verschillende informatieonderdelen gefaseerd gemigreerd naar één beheeromgeving.

"Deze overeenkomst stelt ons in staat de IT-voorzieningen van de provincies verder te stroomlijnen en onze werkwijze te optimaliseren. Hiermee geven we invulling aan onze doelstelling de efficiency te verbeteren en een impuls te geven aan onze dienstverlening aan burgers en bedrijven”, aldus Gerard Beukema, algemeen directeur IPO. “We hebben er alle vertrouwen in dat we op een prettige en succesvolle wijze met Atos samenwerken,” aldus Michelle Fransen, directeur GBO Provincies.

‘We zijn er trots op een bijdrage te leveren aan de standaardisering van de werkprocessen van de GBO-provincies en hiermee aan haar belangrijkste missie: het excellent faciliteren van het provinciaal bestuur op het gebied van de gemeenschappelijke informatievoorziening. Deze overeenkomst betekent een versterking van de positie van Atos binnen de decentrale overheid. Het is onze ambitie om de verwachtingen van GBO-provincies met onze dienstverlening te overtreffen”, zegt Arnold Winkelman, SVP System Integration van Atos Benelux & The Nordics.