PwC zet vraagtekens bij kolencentrale analyse ACM

21 oktober 2013 Consultancy.nl

Onlangs concludeerde de Autoriteit Consument en Markt (ACM) dat de voorgenomen sluiting van de vijf kolencentrales (onderdeel van het energieakkoord) nadelig uitpakt voor de consument en weinig milieuvoordeel oplevert. Volgens het onderzoek van de toezichthouder komt het prijsnadeel uit op zo’n €75 miljoen, tegenover een milieuvoordeel van €45 miljoen, waarmee de maatschappelijke baten niet opwegen tegen de kosten. In een ingezonden brief aan het FD plaatsen twee energie-experts van PwC – Paul Nillesen en Jan Willem Velthuijsen – echter kanttekeningen bij de juistheid van ACM’s analyse.
 
Lees hieronder het opiniestuk van Paul Nillesen en Jan Willem Velthuijsen:
 
Alle marktstudies laten zien dat er substantiële overcapaciteit is in de markt. Er zullen centrales in Nederland moeten sluiten. Als het aan de markt ligt gaan de duurste centrales als eerste dicht. Dat zijn gasgestookte centrales, terwijl vanuit maatschappelijk perspectief de oudere en vervuilende kolencentrales zouden moeten sluiten.
 
PwC - ACM - Kolencentrale
 
ACM stelt dat door de sluiting van kolencentrales de elektriciteitsprijzen op de groothandelsmarkt tussen 2016 en 2021 zullen stijgen met 0,9%. Deze berekening is gebaseerd op modellen van Energieonderzoek Centrum Nederland. Het is de vraag of te voorspellen valt hoe energieprijzen zich zullen ontwikkelen. Onzekere factoren (brandstofprijzen, CO2-prijzen en besluiten van marktspelers) leiden tot ruime onzekerheidsmarges.
 
Bovendien is het plaatje onvolledig. Een prijsstijging levert de schatkist een voordeel op in de vorm van lagere subsidies aan duurzame energieprojecten. Daarmee kan de overheid een eventueel verschil bijleggen, wat leidt tot een lagere heffing op de energierekening van de burger. ACM constateert dat er een dergelijk voordeel is, maar neemt het niet mee in haar oordeel.

Huiswerk overdoen

Laat ACM haar huiswerk overdoen. Daarnaast moeten partijen opnieuw kijken hoe milieubaten vergroot kunnen worden, bijvoorbeeld door extra CO2-rechten uit de markt te halen. Critici zullen zeggen dat de effecten hiervan weglekken en dat de baten voor Europa zijn en niet enkel voor Nederland. Maar daar kun je het bredere belang van het Energieakkoord tegenover plaatsen. Een andere optie is het verlagen van prijseffecten door tijdelijk de duurzame energie-heffing te verlagen of een korting op te leggen aan marktpartijen.
 
De ingezonden brief is geplaatst in het Financieele Dagblad van afgelopen vrijdag, 18 oktober 2013.

Nieuws

Meer nieuws over