Aon: VVD WIA-uitkeringsplan kostbaar en onuitvoerbaar

07 oktober 2013 Consultancy.nl

Het plan dat afgelopen vrijdag werd voorgesteld door de VVD om arbeidsongeschikten met een WIA-uitkering om de twee jaar te herkeuren, is vanuit de overheid gezien niet verstandig. Dit stelt Aon op basis van onderzoek naar honderden WGA-dossiers. De zakelijke dienstverlener concludeert dat het plan zou leiden tot een toename van het aantal IVA-uitkering, dat vervolgens weer leidt tot meer kosten voor de overheid.
 Aon - WIA uitkering

WIA, WGA en IVA

Professionals die door ziekte niet of minder kunnen werken ontvangen een WIA-uitkering (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen*). Personen die in de toekomst eventueel nog wel zouden kunnen werken worden op termijn overgeheveld naar de WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). De kosten van een WGA-uitkering komen voor de rekening van werkgevers en verzekeraars. Professionals die weinig kans op herstel hebben komen in de IVA terecht (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten). De IVA-uitkering wordt voor een groot gedeelte gefinancierd door de overheid.

Van WGA-uitkering naar IVA-uitkering: hogere kosten overheid

Aon onderzocht honderden dossiers van (ex-)medewerkers die een WGA-uitkering ontvangen – professionals die volgens de UWV-keuring voor 80% tot 100% arbeidsongeschikt zijn maar waarbij er wel kans is op herstel. Uit de analyse komt naar voren dat bij ruim een kwart van de dossiers bezwaar aangetekend kan worden tegen de UWV-beschikking. In ruim 16% van alle dossiers bleek herstel niet waarschijnlijk. Na een herkeuring kwamen deze medewerkers in aanmerking voor een IVA-uitkering. “Voor werkgevers en verzekeraars betekent dat een besparing, maar ook voor de medewerkers zelf is dat gunstig. Een IVA-uitkering is hoger en past beter bij hun persoonlijke situatie. Voor de overheid leidt dit echter tot hogere lasten” aldus Aon.
 
Naast het feit dat het VVD plan kostbaar is, is het volgens Aon ook onuitvoerbaar. De dienstverlener constateert dat het UWV – door een tekort aan keuringsartsen – onvoldoende capaciteit heeft om de herkeuringsvereiste in te vullen.
 
Aon - Modernisering Ziektewet

Van WGA-uitkering naar IVA-uitkering: lagere kosten bedrijfsleven

Voor de private sector bieden de bevindingen daarentegen grote kansen. Daniel Rijnbeek, adviseur bij Aon, licht toe: “In 2013 waren er ruim 128.000 WGA-uitkeringen. Op gemiddeld een kwart daarvan kan bespaard worden. Extrapoleer je de resultaten die wij hebben behaald naar nationaal niveau, dan kom je tot een besparing van €1,9 miljard". Hij adviseert werkgevers en verzekeraars meer te investeren in schadelastbeheersing, zoals preventief verzuimbeleid. "Werkgevers zouden meer aandacht moeten besteden aan een adequaat en preventief verzuimbeleid, ongeacht of ze privaat verzekerd zijn of in het publieke bestel zitten. Voorkomen is gemakkelijker dan genezen" aldus Rijnbeek.
 
* Voor 2004 stond de WIA-uitkering bekend als de WAO-uitkering.

Nieuws

Meer nieuws over