Mercer kritisch over pensioenplan van Weekers

12 september 2013 Consultancy.nl 1 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Het veelbesproken pensioenplan van staatssecretaris Weekers is veel te optimistisch. Dat stelt Mercer op basis van een doorberekening van de plannen, uitgevoerd in opdracht van de NOS.

Pensioenplan
Werknemers mogen nu nog 2,25% van hun brutoloon belastingvrij inzetten voor hun pensioenopbouw. Weekers wil in 2015 de maximale jaarlijkse pensioenopbouw verlagen naar 1,85% van het brutoloon. Door deze daling kunnen mensen minder pensioen opbouwen. Enkele weken geleden stuurde de staatssecretaris een brief aan de Eerste Kamer met daarin doorrekeningen van het pensioenplan. Hij schrijft o.a. dat de meeste gepensioneerden minstens 70% van hun laatste salaris zullen ontvangen.

Optimistisch
Volgens Erik van den Doel, pensioenadviseur bij Mercer, zijn de doorrekeningen veel te optimistisch, doordat Weekers onrealistische aannames gebruikt. Zo vindt de adviseur de inschatting door de staatssecretaris van de opbouw van de pensioenen te hoog. Ook zullen mensen minder lang doorwerken dan verwacht. Zo gaat Weekers ervan uit dat een werknemer die vandaag 25 jaar is tot voorbij zijn 71ste zal werken. Van den Doel noemt het onwaarschijnlijk dat jongeren zo lang kunnen doorwerken. Daarnaast gaat Weekers er ten onrechte van uit dat de pensioenen volledig worden geïndexeerd. In de praktijk is dat nu al enige jaren niet het geval en ook de komende jaren zal dat niet gebeuren, stelt de expert.

Als gevolg hiervan verwacht Van den Doel dat toekomstige gepensioneerden niet ongeveer 70%, maar slechts 60% van hun laatst verdiende salaris zullen krijgen. Het verschil kan op jaarbasis aanzienlijk oplopen. “Mensen met een modaal inkomen zullen per jaar 4 tot 4,5 duizend euro minder pensioen krijgen dan de staatssecretaris zegt. Voor mensen met een hoger salaris, zal dit bedrag groter zijn" zegt van den Doel.

In oktober neemt de Eerste Kamer een besluit over de pensioenplannen van het kabinet.