KPMG: Megaverandering in verslaggeving verzekeraars

27 augustus 2013 Consultancy.nl

Verzekeringsmaatschappijen moeten de komende periode grote veranderingen doorvoeren in hun verslaggeving. Aanleiding is de sterk veranderende boekhoudregels die de International Accounting Standards Board (IASB) onlangs heeft aangekondigd. Volgens KPMG zijn de nieuwe regels “een aanzienlijke stap vooruit” maar dwingt het verzekeraars tegelijkertijd ook om “aanzienlijke extra kosten” te maken.

Toename in de volatiliteit

De nieuwe boekhoudregels hebben met name betrekking op de wijze waarop verzekeraars rapporteren over de winstgevendheid en hun financiële positie. Frank van den Wildenberg, partner bij KPMG Financial Services, verwacht dat de verandering zal leiden tot een algehele toename in de volatiliteit van het resultaat en het vermogen. "Dit is het gevolg van het feit dat de bedrijven de verplichtingen die voortvloeien uit de verzekeringscontracten voortdurend moeten herberekenen op basis van de actuele waarde in plaats van de historische waarde. Zo zal het effect van veranderingen in de rente en in de levensverwachting direct zichtbaar worden in de financiële positie. De kwaliteit van het 'asset & liability management' van de verzekeraar komt hierdoor beter tot uitdrukking in de jaarrekening”.
 
KPMG - Verslaggeving
 
Het grote voordeel van de nieuwe regels voor bestuurders en analisten is dat verslaggeving een nauwkeuriger beeld zal geven van de risico's en aansprakelijkheden bij verzekeraars. “De veranderingen betekenen een aanzienlijke stap vooruit” zegt Van den Wildenberg. Toch waarschuwt de adviseur voor de impact van de verandering. “Verzekeraars zullen de gevolgen van de nieuwe regelgeving overal voelen. De veranderingen zitten vooral in de details en de mate waarin de regelgeving voor veranderingen zorgt is vooral afhankelijk van het stelsel dat de verzekeraar op dit moment hanteert”. Ook benadrukt hij dat de implementatie aanzienlijke kosten met zich mee zal meebrengen.

Megaverandering

Met name de combinatie met de invoering van Solvency 2 legt grote druk op verzekeraars. “Al met al staat de branche naast de invoering van Solvency 2 voor de meest ingrijpende verandering op verslaggevinggebied ooit, een verandering die veel verder gaat dan de eerste toepassing van IFRS in 2005. Er bestaat dan ook geen twijfel dat de financiële verantwoording van verzekerings-maatschappijen er op termijn heel anders uit zal zien".

Nieuws

Meer nieuws over