KPMG: Mondiale fusie en overnamemarkt stagneert

15 augustus 2013 Consultancy.nl

Ondanks het economisch herstel stagneert het vertrouwen van ondernemingen in de mondiale fusie- en overnamemarkt. Dit concludeert KPMG op basis van onderzoek onder 1.000 beursgenoteerde bedrijven wereldwijd.
 
In het afgelopen jaar is het aantal fusies en overnames met bijna 10% is gedaald. Met name in het Verre Oosten, Afrika en het Midden-Oosten was sprake van een aanzienlijke teruggang van het aantal transacties. Ook de vooruitzichten voor de komende maanden zijn niet al te rooskleurig. Vooral de onzekerheid over een aantal macro-economische factoren zoals kwantitatieve geldverruiming, tempert het vertrouwen van bedrijven in een fusie of overname.
 
KPMG - Wereldwijde overnamemarkt
 
Toch gloort er volgens het adviesbureau licht aan de horizon. Zo zijn de geprognosticeerde koers-winst-verhoudingen op basis van de verwachte winst met 14% gestegen ten opzichte van juni 2012. “Een indicatie voor het vertrouwen van ondernemingen” constateert Wouter van de Bunt, Managing Partner van KPMG Corporate Finance. Ook blijkt dat, ondanks de afname in het totale volume van fusies en overnames, de gemiddelde waarde per transactie geleidelijk toeneemt.

Financiële armslag

Terwijl ondernemingen terughoudend blijven als het om fusies en overnames gaat, lijkt de financiële armslag toe te nemen. Van de Bunt: “Dit valt op te maken uit de te verwachte daling in schuldverhoudingen met 13% over de komende twaalf maanden. Hoewel de voorspellingen wijzen op een aantal jaren waarin de financiële armslag zal toenemen, lijkt de markt echter nog steeds te lijden onder macro-economische factoren die het aantal fusies en overnames onder druk zetten”. De KPMG adviseur voorspelt dat deze onbalans mogelijk zal leiden tot aanhoudende spanningen tussen ondernemingen en hun aandeelhouders over hoe het surplus aan beschikbare middelen dient te worden ingezet.

Nieuws

Meer nieuws over