Aon pleit voor uitstel van termijn eigenrisicodrager

29 juli 2013 Consultancy.nl

De aanmeldingstermijn voor eigenrisicodragerschap (ERD) voor de Ziektewet en WGA moet worden verlengd. Dit stelt Aon in een brief aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Aanleiding is het feit dat het UWV nog altijd niet alle lijsten heeft aangeleverd met gegevens van (ex-)werknemers die in 2012 een Ziektewetuitkering of WGA-flex uitkering kregen. “Zonder deze lijsten kunnen werkgevers de risico's van eigenrisicodragerschap niet goed inschatten en geen weloverwogen keuze maken tussen publiek of privaat verzekeren” aldus Daniel Rijnbeek van het adviesbureau.

Eigenrisicodragerschap

In het kader van de Modernisering Ziektewet veranderen de premies die werkgevers betalen voor zieke werknemers. Om de nieuwe premies vast te stellen, stuurt het UWV werkgevers lijsten met gegevens van (ex-)werknemers die in 2012 een Ziektewetuitkering kregen. Werkgevers kunnen er ook voor kiezen eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet en WGA. Ze betalen dan geen premie aan het UWV, maar dragen zelf het risico voor arbeidsongeschiktheid van hun (ex-)werknemers.
 
Eigenrisicodragerschap Ziektewet
 
Werkgevers die per 1 januari 2014 kiezen voor eigenrisicodragerschap, moeten dat voor 1 oktober 2013 doorgeven aan de Belastingdienst. Nu de lijsten door het UWV op zijn vroegst midden in de vakantieperiode worden aangeleverd, wordt het werkgevers volgens Aon onmogelijk gemaakt de gegevens te controleren. Zeker voor organisaties die in de vakantieperiode dicht zijn, zoals veel het geval is in het onderwijs en de bouwsector. Bovendien bevatten de lijsten naar verwachting een hoge foutmarge, geraamd op 35%, en is de bezwaarprocedure erg ingewikkeld.
 
"Werkgevers krijgen niet op tijd het volledige inzicht om een goede afweging te kunnen maken" zegt Rijnbeek. "Veel werkgevers zijn zich nog niet bewust van de risico's en het effect van de wetgeving die laat in 2012 door de Eerste Kamer is aangenomen. De lijsten van het UWV helpen wel, maar de termijnen en doorlooptijden zijn te lang".

Uitstel

Het adviesbureau adviseert de overhead om uitstel te verlenen van de aanmeldingstermijn, zoals in 2009 ook voor de WGA is gebeurd. “Het zou niet meer dan redelijk zijn werkgevers de kans te geven de lijsten te controleren en op basis daarvan een weloverwogen keuze te maken. Uitstel van de aanmeldingstermijn zou voor alle partijen beter zijn; het geeft het UWV de mogelijkheid om betere lijsten aan te leveren en de bezwaarprocedures in orde te maken” zegt Rijnbeek.

Nieuws

Meer nieuws over