GT: CFO neutraal over scheiding controle en advies

01 juli 2013 Consultancy.nl

Sinds begin dit jaar mogen accountants- en adviesorganisaties wettelijk niet meer zowel controle- als advieswerkzaamheden verrichten bij grote Nederlandse bedrijven*. De harde scheiding tussen accountancy en consultancy werd ingevoerd om belangenverstrengeling binnen het bedrijfsleven te voorkomen. Opmerkelijk genoeg staan opdrachtgevers een half jaar na de invoering nog niet heel positief tegenover de nieuwe wetgeving, des te meer opvallend omdat de splitsing juist is bedoeld om hun bedrijfsbelangen te beschermen.
 
Uit een onderzoek van Grant Thornton onder CFO’s komt naar voren dat 30% de nieuwe wetgeving als “voordeling” of “zeer voordelig” beschouwt. Deze groep executives geeft drie redenen hiervoor: het voorkomt belangenverstrengeling, het stimuleert onafhankelijk advies en het leidt tot meer alertheid en waakzaamheid. 8% van de ondervraagde executives vindt de scheiding tussen controle- als advieswerkzaamheden zelfs nadelig, omdat het meer kosten met zich mee zou brengen en in de praktijk minder efficiënt zou zijn. Het merendeel CFO’s heeft een neutrale houding tegenover deze nieuwe wetgeving (62%).
 
Scheiding Controle en Avieswerkzaamheden
 
Verder blijkt dat bijna de helft van bedrijven het onderwerp op bestuursniveau hebben besproken. Ook is de scheiding tussen controle- en advieswerkzaamheden in een kwart van de gevallen besproken in de RvC en Audit Committee. In maar 17% van de gevallen is het onderwerp niet behandeld.
 
* Het onderzoek is gebaseerd op CFO’s van zogenaamde ‘Organisaties van Openbaar Belang’ (OOB’s), bedrijven die door hun omvang of functie in het maatschappelijk verkeer de belangen van grotere groepen raken, bijvoorbeeld verzekeraars en kredietinstellingen.

Nieuws