Hackett Group: Inkoopmodel van executer naar enabler

26 juni 2013 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Inkooporganisaties moeten hun service model wijzigen van ‘process executers’ naar ‘process enablers’. Het aanhouden van het traditionele inkoopmodel, dat zicht richt op het verlagen van kosten en het managen van leveranciers, zal leiden tot ontevreden management en een verhoogde scheefgroei ten opzichte van verwachtingen van de ‘business’. Dit blijkt uit een onderzoek van The Hackett Group onder inkoopmanagers bij internationale bedrijven.
 
“Het is niet langer voldoende om alleen te focussen op kostenbesparingen” zegt Chris Sawchuk, hoofd van de wereldwijde Procurement Advisory praktijk van het adviesbureau. “Om op één lijn te liggen met de bedrijfsverwachtingen moet de inkoop zich richten op een bredere lijst met strategische inkoop prioriteiten”. Het onderzoek onderstreept de drie belangrijkste pijlers waaraan inkoop moet bijdragen: het versnellen van omzetgroei, het verhogen van 'agility' en het verbeteren van klantenservice.

Business process enablers

De belangrijkste vraag is: Hoe kunnen inkoopafdelingen deze doelstellingen realiseren? Met name in de wetenschap dat inkoop de afgelopen 10 jaar onder druk heeft gestaan om met lagere budgetten en minder personeel hogere waarde te creëren.
 
The Hackett Group - Inkoopmodel
 
Volgens Sawchuck ligt de sleutel in het updaten van het service model van inkoop. “Inkooporganisaties moeten een ‘business process executers’ insteek veranderen naar ‘business process enablers’”. The Hackett Group expert geeft drie voorbeelden van de voordelen. Zo zou inkoop bijvoorbeeld de business moeten ondersteunen door middel van business development zoals het leveren van diepere marktkennis. Ook moet de waarde van business partnerships met leveranciers verbeterd worden door meer volwassen relatiemanagement capaciteiten van inkoop professionals. Tot slot kan innovatie gestimuleerd worden door meer kennis van leveranciers en hun netwerken, wat in lijn ligt met de business trend van co-creatie.

Transitie

De transitie zal geen gemakkelijke zijn waarschuwt Sawchuck. Inkoop teams zullen nieuwe vaardigheden moeten aanleren: “Nieuwe capaciteiten moeten gecreëerd worden waaronder een breder ‘supplier relationship management’ (SRM), diepere leverancier-/markt kennis en vaardigheden om de rol als business partner te vervullen. Bovendien, inzet is nodig op het gebied van change management om de mindset binnen inkoop en andere afdelingen binnen bedrijven te veranderen. Om te zorgen dat de inkoop de controle behoudt, adviseert hij bedrijven om een zogenaamd ‘Procurement Center of Excellence’ op te zetten, die zowel inkoop als overige belanghebbers dient.