BMC begeleidt Samenwerking Sport en Onderwijs

16 mei 2013 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel

In 2010 heeft het NOC*NSF in samenwerking met diverse sportbonden het ‘Masterplan Sportkader 2010-2016’ opgesteld. Doelstelling van de visie is om de kwaliteit van sportcoaches op lange termijn tot een hoger niveau te tillen. Het gaat daarbij niet alleen om het opleiden van coaches, maar ook om zaken als na- en bijscholing, beroeps- en loopbaanontwikkeling en werkgeverschap. Het project ‘Samenwerking Sport en Onderwijs’ is vervolgens onder meer in het leven geroepen om de ambitie in de praktijk tot uitvoering te brengen. Het project wordt sinds de start begeleid door BMC.
 
Tot op heden heeft meer samenwerking tussen sportbonden en onderwijs onder andere geleid tot samenwerkingsovereenkomsten over het opleiden van (sporttechnisch) kader, tot financiële afspraken en tot kennisuitwisseling. Onlangs is een nieuwe ronde ‘strategisch overleg’ van start gegaan, waaraan meer dan 10 sportbonden en onderwijsinstellingen meedoen. BMC adviseurs Henk van de Wetering (adviseur sport) en Hans Schuit (adviseur onderwijs) begeleiden het strategisch overleg.
 
BMC - Sport en Onderwijs
 
Strategisch overleg
Het ‘strategisch overleg’ heeft vier doelstellingen:

  • Alle actieve kaderleden (sporttechnisch, arbitraal en bestuurlijk) beschikken over een kwalificatie of behalen die binnen een jaar.
  • Sport en onderwijs bieden gezamenlijk in regionale netwerkverbanden invulling aan het opleiden en kwalificeren van kaderleden op alle niveaus van de Kwalificatiestructuur Sport (sportleiders en officials) en aan sportbestuurders; opleidingen zijn voor ieder kaderlid toegankelijk, passend bij zijn ambities en eerder verworden competenties en kwalificaties.
  • Het opleiden en kwalificeren van kader vindt plaats binnen de context van de ambities van de Sportagenda 2016; er wordt zichtbaar bijgedragen aan de ambities met betrekking tot sportparticipatie en topsport.
  • Het leveren van een zichtbare bijdrage aan perspectief van kader op de arbeidsmarkt en maatschappelijke waarde door het vervullen van een (vrijwillige) kaderfunctie.

Bijeenkomsten
De komende tijd worden de verschillende programma’s onder begeleiding van het adviesbureau verder uitgewerkt. Bedoeling is hiermee in het najaar van 2013 in verschillende bijeenkomsten de samenwerking tussen sport en onderwijs een flinke ‘boost’ te geven.