KPMG: NL topmanagers hebben moeite met Big Data

14 mei 2013 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Bedrijven kunnen enorme voordelen halen uit Big Data. Dit is niet verrassend, gezien het grote aantal doorgevoerde studies over dit populaire thema. Een nieuw onderzoek van KPMG in Nederland bevestigt dit wederom en neemt alle twijfel weg dat de nederlandse markt er anders uit zou zien dan onze wereldwijde tegenhangers. In het onderzoek, gehouden onder ongeveer 200 bestuurders, blijkt dat Big Data als zeer waardevol wordt gezien. Hoewel deze managers intensieve data-analyse als kansrijk bestempelen hebben zij moeite om goed in te springen op deze belangrijke trend.

Big Data strategie
Ruim de helft van de bestuurders heeft geen duidelijke visie op het belang van big data voor de strategische agenda van de onderneming. Bovendien blijkt nog geen 25% van de bedrijven actief bezig om de managementinformatie aan te vullen door gebruik te maken van deze nieuwe technologieën en methodes. “Deze cijfers staan in schril contrast met de waarde die door de bedrijven wordt toegedicht aan big data”, zegt Sander Klous van KPMG Management Consulting. Klous: “Een meerderheid van de bestuurders verwacht dat het gebruik van big data met name zal leiden tot een betere sturing van het bedrijf en een betere strategische besluitvorming.”

KPMG - Big Data

Tekort aan Big Data specialisten
Uit het onderzoek van het adviesbureau blijkt daarnaast dat bestuurders zich zorgen maken over de Big Data capaciteiten van hun onderneming. Ook in Nederland dreigt een tekort aan Big Data specialisten. “De huidige gebrekkige, strategische aandacht voor Big Data en het feit dat de bedrijven aangeven de noodzakelijke capaciteit te ontberen, baren echter zorgen. We zien op dit moment in de Verenigde Staten al een enorm tekort is ontstaan aan zogenaamde data scientists, die in staat zijn data om te zetten in strategische informatie. Ook in Nederland zullen wij zeer binnenkort tegen deze barrière oplopen” zegt Klous.

Strategische voorsprong
Volgens de KPMG adviseur zullen bedrijven die de komende jaren succesvol voorlopen op Big Data gebied een strategische voorsprong nemen op hun concurrenten. “Bedrijven die erin slagen orde te scheppen in de chaos, zetten een belangrijke stap. In het optimaliseren van de kosten, in verbeterde klantenservice, in productinnovatie, in risicoanalyse en vooral ook in verbeterde marketing. De echte winnaars van morgen zijn de zogenaamde game changers, bedrijven die hun businessmodel opnieuw weten uit te vinden om zo optimaal te profiteren van hun data driven organisatie.”