KPMG: Duurzame soja heeft positieve business case

08 juli 2012 Consultancy.nl

De verbouwing van sojabonen op een verantwoorde en duurzame manier is rendabel. Uit onderzoek van KPMG blijkt dat ondanks de “aanzienlijke investering” die vooraf nodig is, kunnen boeren deze investering binnen enkele jaren kunnen terugverdienen. Over een aantal jaar wordt duurzame soja de standard in de markt.

Sojabonen worden met name door boeren in Zuid-Amerika geproduceerd. Tot voor kort werd het op grote schaal verbouwen van sojabonen in Brazilië en Argentinië in het algemeen in verband gebracht met ontbossing, een verlies van biodiversiteit, arbeidsrechtelijke kwesties en geschillen over eigendom van land. Steeds meer bedrijven kiezen er daarom voor om zich te confirmeren aan de RTRS-richtlijn, een certificering binnen de branche.

Round Table for Responsible Soy (RTRS) certificering
Om te voldoen aan de richtlijnen van de Round Table for Responsible Soy (RTRS) voor het duurzaam verbouwen van sojabonen moeten boeren een aantal éénmalige investeringen doen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om trainingen om de manier van verbouwen te verbeteren, bebossing van de bestaande grond en het opzetten van een solide documentatiesysteem waarin het gebruik van bestrijdingsmiddelen en meststoffen wordt opgeslagen. Daarnaast zijn er terugkerende kosten, zoals de kosten van certificering en controles. “Deze investeringen worden echter binnen een periode van de drie tot vier jaar terugverdiend”, zegt Jerwin Tholen van KPMG Sustainability.

Na diverse andere initiatieven om te komen tot een verantwoorde verbouwing, is de RTRS-standaard de eerste standaard voor een verantwoorde productie van soja die door de markt is geaccepteerd. Zowel de Nederlandse als de Belgische veevoederproducenten hebben inmiddels aangegeven in 2015 alleen nog maar gebruik te zullen maken van leveranciers die zich volledig houden aan de richtlijnen van de RTRS.

Hogere premie voor sojaboeren
Tholen: “Het grootste voordeel voor de boeren komt van de premie die zij krijgen voor elke ton sojabonen die zij op de duurzame wijze hebben verbouwd. We hebben gerekend met ongeveer 1,50 euro per 1.000 kilo bonen. Daarnaast kunnen zij bij hun leveranciers betere prijzen voor hun producten bedingen, kunnen zij onder gunstiger voorwaarden financiering afsluiten voor hun productiefaciliteiten en kan voor kleinere boeren zelfs de oogst van de bonen toenemen. Met andere woorden, boeren die RTRS gecertificeerd zijn, worden binnen de sector beloond voor alle inspanningen die zij verrichten om op een duurzame manier te verbouwen.”

Andere voordelen
Het voldoen aan de richtlijnen van de RTRS biedt volgens Tholen ook andere voordelen die op die moment niet gekwantificeerd kunnen worden. Tholen: “Voorbeelden daarvan zijn de positieve invloed op de omgeving als gevolg van een andere manier van werken, betere arbeidsomstandigheden en een een betere toegang tot de Europese markten. Daarnaast ondervinden de bedrijven de positieve gevolgen van een verbeterd documentatiesystemen en het professionelere management.

Nieuws