GT: Overweeg alternatieve financieringsbronnen

09 mei 2013 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Sinds de uitbraak van de crisis gaan banken steeds kritischer om met financieringsverzoeken. Het MKB en ondernemers kampen hierdoor in veel gevallen met een financieringsprobleem. Toch biedt het huidige landschap volop mogelijkheden, zeggen Luc Daemen (partner) en Bart van Someren (Head of Debt & Equity Advisory) bij Grant Thornton. Wel moeten organisaties creatiever te werk gaan en méér doen om aan kapitaal te komen. Van groot belang zijn daarbij het onderzoeken van alternatieve bronnen van financiering, een ondernemende houding en een gedegen voorbereiding.
 
Kapitaalverstrekking
De toegang tot (nieuwe) financiering is in de huidige economisch onrustige tijden complex. “Stonden bankiers enkele jaren terug nog in de rij om leenkapitaal te verstrekken aan ambitieuze organisaties, vandaag de dag is dat niet meer vanzelfsprekend.” zegt Luc Daemen. “Banken richten zich tegenwoordig op een selecter aantal assets / sectoren. Ze zijn veel minder de generieke financier dan een paar jaar terug. Daarnaast kijken bankiers met andere, meer kritische ogen naar investeringsrisico’s. Om zoveel mogelijk risico’s te dekken, wensen zij meer garantiekapitaal - in de vorm van eigen vermogen - dan voorheen. Ook gelden er hogere risico-opslagen en striktere voorwaarden”.

Grant Thornton - Overweeg alternatieve financieringsbronnen
 
Banken nog steeds goedkoopste geldbron
Financiering door de bank is nog steeds een van de goedkoopste geldbronnen. Daarom adviseert Bart van Someren groeiondernemers bij dit loket het maximaal haalbare bedrag te lenen. “Maar, afhankelijk van groeiambities, de hoogte van investeringsbedragen en bijbehorende risico’s dienen organisaties weloverwogen te onderzoeken van welke financieringsbronnen het beste gebruik kan worden gemaakt”.
 
Alternatieve financieringsvormen
Wanneer banken niet bereid zijn om te financieren dan zijn er voor groeiende organisaties nog steeds volop mogelijkheden. Het financieringslandschap is namelijk met kapitaalverstrekking door investeerders, leasemaatschappijen, private equity-partijen en informals breder dan de bank. Toch maakt tot nu toe slechts een klein deel van de Nederlandse MKB-organisaties hier actief gebruik van. Dat heeft volgens de Grant Thornton-adviseurs enerzijds te maken met het gebrek aan kennis als het gaat om alternatieve financiers en de toegang daartoe. Ook bestaan er veel misvattingen over financiers. “Bijvoorbeeld dat investeerders zich ontpoppen tot activistische aandeelhouder en zich te veel met de dagelijkse gang van zaken bemoeien".
 
Advies
De adviseurs adviseren ondernemers om onderzoekend en creatief zijn. Ook wordt het aangeraden om oriënterende gesprekken te voeren met verschillende type financiers op basis van een uitgebreide business case (marktanalyse, verwacht rendement, enz). Daarnaast is het ook goed als ondernemers bij collega-ondernemers informeren naar hun ervaringen met verschillende typen financiers.