Restyling voor vakblad Management en Consulting

03 mei 2013 Consultancy.nl

Management en Consulting, het vakblad voor organisatieprofessionals, is in een compleet nieuw jasje gestopt. Met de vernieuwing wil het blad nog meer de verdieping zoeken en aanzetten tot reflectie. Daarnaast worden thema’s breder ingestoken waardoor het blad - naast de bestaande doelgroep van organisatieadviseurs - ook interessant wordt voor managers werkzaam op het snijvlak van organisatieontwikkeling. Om meer te weten over de ontwikkeling ging Consultancy.nl in gesprek met Ben Kuiken, hoofdredacteur van Management en Consulting.
 
Hoe verschilt de styling van het nieuwe format ten opzichte van het oude MenC?
'De vormgeving van M&C is compleet vernieuwd. Het formaat is gewijzigd, het blad heeft een ruggetje gekregen en er is nog meer ruimte voor mooi beeld. Daarmee willen we het tijdschrift een eigen positie geven ten opzichte van de website, die in de loop van de jaren steeds belangrijker is geworden. De website wordt het platform waarop het actuele nieuws verschijnt en waar adviseurs en interim managers met elkaar in gesprek gaan over het vak en over organisatie- en persoonlijke ontwikkeling. Het tijdschrift zorgt vervolgens voor de verdieping en heeft daarom meer een boekachtig uiterlijk gekregen, zodat mensen het in de kast gaan zetten.'

Vakblad Management en Consulting
 
Wat zijn de belangrijkste inhoudelijke verschillen?
'Om te beginnen krijgt ieder nummer een duidelijk thema. Daarmee kun je een onderwerp goed uitdiepen en bieden we de lezer stof tot nadenken. De inhoud zal nog meer dan in het verleden reflectie zijn op het vak van organisatieadviseur, interim manager of coach. Wat we zien is namelijk een steeds diffuser worden van functies. Steeds meer managers zijn bijvoorbeeld verantwoordelijk voor een groot veranderingstraject of fungeren als coach voor een team of collega. Daarmee wordt de doelgroep van Management en Consulting ook breder en maken we het blad steeds meer voor iedereen die geïnteresseerd is in en bezig is met organisatieontwikkeling. Ook zullen we professionals en bureaus gaan helpen zichzelf te profileren richting klanten, bijvoorbeeld door het uitwerken van cases. We zoeken daarbij per nummer ook de bij het thema passende doelgroep op. Het huidige nummer, dat gaat over opleidingen en persoonlijke ontwikkeling, is bijvoorbeeld naar een groot aantal HR-directeuren verzonden.'

Doelstelling van het nieuwe M&C is om nog nadrukkelijker de “verdieping te zoeken en aan te zetten tot reflectie”. Kun je een aantal voorbeelden geven hoe het nieuwe MenC dit realiseert?
'Het thema is zoals gezegd opleiding en professionele ontwikkeling. We hebben daarin een overzicht van alle opleidingen die relevant zijn voor zowel managers, interim managers, coaches als organisatieadviseurs. We hebben daarnaast een artikel over een leven lang leren, dat voor deze professionals steeds belangrijker wordt. Maar ook hebben we een artikel over de waarde van intervisie. Met dit soort onderwerpen proberen we onze lezers aan het denken te zetten. Als de nieuwe website af is, zullen we daar discussies entameren over dit soort thema's.'

Inmiddels is het eerste blad in het nieuwe format al verschenen. Hoe reageren organisatieadviseurs?
'We hebben alleen maar hele positieve reacties gekregen. Wij merken dat er nog steeds heel veel waardering en interesse is in een papieren tijdschrift en dat het ook nog echt toegevoegde waarde heeft. Er is lange tijd vol ingezet op internet, maar wij merken dat er kentering gaande is en dat ook adverteerders deze waarde van papier weer herontdekken.'

Nieuws

Meer nieuws over