TCS: Nederland loopt wereldwijd achter met Big Data

25 april 2013 Consultancy.nl

Nederland loop achter op het gebied van Big Data. Maar 28% van de grote bedrijven heeft in het afgelopen jaar Big Data initiatieven opgezet. Ter vergelijking, in de VS en het Verenigd Koninkrijk ligt dit percentage op boven de 60%. De Nederlandse Big Data achterstand is des te opvallender omdat er tegelijk blijkt dat de ROI van Big Data initiatieven in Nederland bijzonder hoog is. Dit blijkt uit internationaal onderzoek van Tata Consultancy Services (TCS) naar de stand van zaken op het gebied van Big Data.
 
Big Data inzet
In het rapport ‘Global Big Data Trend Study 2013’ onderzocht het ICT adviesbureau het aantal bedrijven dat initiatieven had opgezet met als doel om Big Data in te zetten voor bijvoorbeeld commerciële of customer service doeleinden. Big Data koploper is India, waar 70% van de bedrijven in 2012 Big Data toepast, gevolgd door de VS (68%) en Mexico (68%).
 
TCS - Big Data in Nederland
 
De consultants van TCS hebben geen duidelijke verklaring voor de Big Data achterstand van Nederland. Wel geven ze aan dat de aanhoudende crisis in West Europa en de trage besluitvorming verankerd in het Nederlandse bedrijfsleven waarschijnlijk een rol spelen.
 
Big Data ROI
De cijfers tonen aan dat het Nederlandse bedrijfslevenn grote kansen onbenut laten: de ROI van Big Data initiatieven is namelijk nergens zo hoog als in Nederland. Van alle Big Data projecten in ons land heeft maar liefst 91% geleid tot een betere besluitvorming. Opmerkelijk is dat de ROI het laagst is bij de koplopers in het gebruik van Big Data, de VS en het Verenigd Koninkrijk.
 
TCS - ROI van Big Data
 
Uitgaven
De belangrijkste oorzaak voor de hogere ROI ligt in het feit dat Big Data initiatieven “professioneel worden uitgevoerd” aldus TCS. Met andere woorden, wanneer we het doen dan doen we het goed. Randvoorwaarden worden goed geregeld (bijv. governance, resourcing) en Nederlandse bedrijven maken relatief veel geld beschikbaar voor dergelijke projecten.
 

TCS - Big Data Uitgaven

Nieuws

Meer nieuws over