Aon Political Risk Map: Wereld is politiek veiliger

21 maart 2013 Consultancy.nl

De wereld is vanuit een politiek oogpunt veiliger geworden. Na een aantal jaren van toenemende politieke onrust, mede veroorzaakt door de Arabische lente en de economische crisis, zijn de politieke risico's voor het bedrijfsleven afgenomen, alhoewel de daling marginaal is. 13 landen zijn politiek veiliger geworden tegenover 12 landen waar de politieke risico’s zijn toegenomen. Dat blijkt uit de 15e Political Risk Map, die jaarlijks door Aon wordt opgesteld.
 
Het overgrote meerendeel van de politiek onveilige landen bevinden zich in de regio's Africa, het Midden-Oosten, Azië en Zuid-Amerika.
Aon - Political Risk Map 2013
 
Een leesbare versie van Aon Political Risk Map 2013 is hier te downloaden.
 
Verstoring toeleveringsketen
Het meest voorkomende risico voor het internationale bedrijfsleven is verstoring van goederen- of dienstenstromen als gevolg van instabiliteit op politiek, sociaal, economisch of milieugebied. Dit risico geldt voor 97 van de onderzochte 163 landen. Ten opzichte van de kaart van vorig jaar is dit risico voor 47 landen toegevoegd, waaronder Algerije, Burundi, Mali en Tunesië. Dit risico nam af voor 8 landen, waaronder Brazilië, China, India en Panama.
 
Overige politieke risico’s
Van de 163 onderzochtelanden is inmenging van de politiek in de economie het minst voorkomende risico (80 landen). Overige risico’s die in kaart zijn gebracht zijn wet- en regelgeving (94 landen), politiek geweld (90 landen), insolvabiliteit van de overheid (89 landen) en problemen met betalingen in harde valuta (85 landen).

Nieuws

Meer nieuws over