Eenvijfde van BZK bestaat uit externe adviseurs

18 maart 2013 Consultancy.nl

Terwijl de overheid het aantal externen in het publieke domein fors terugsnoeiet, is bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) juist de tegenovergestelde trend zichtbaar. Waar vorig jaar nog 17% van alle werknemers bestond uit externen, komt de geplande inhuur van BZK over 2013 naar verwachting uit op 20,7%. Daarmee bestaat meer dan eenvijfde van de medewerkers binnen BZK uit externe adviseurs, consultants en professionals.

Dat staat in een brief van minister Plasterk aan de Tweede Kamer. Hiermee komt BZK bij lange na niet in de buurt van de overheids-doelstelling om het aantal externen te beperken tot 10%.
 
De Tweede Kamer sprak in 2010 af het aantal externen bij de overheid in zijn geheel te beperken tot maximaal 10%. Plasterk meldt dat het voor BZK niet mogelijk is om in 2013 de norm “zonder onverantwoorde consequenties” te halen. Dit komt met name door het hoge aantal externen bij de rijksbrede agentschappen, waaronder BPR (Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten) en DHC (Dienst Huurcommissie). Het BZK-departement kan dit jaar waarschijnlijk wel voldoen aan de richtlijn.
 
Ministerie van Binnenlandse Zaken
 
Projecten en specifieke expertise
Verschillende BZK-agentschappen zijn in grote mate afhankelijk van externe adviseurs en profesionals. Zo worden externen veelal ingehuurd voor tijdelijke projecten en/of vanwege specifieke expertise. Voorbeelden van zulke projecten zijn o.a. P-Direkt (salarisadministratie van diverse departementen) en Logius (beheerder van e-overheidsvoorzieningen). Plasterk voorziet voor deze agentschappen tezamen een externe inhuur van 24,4% van het totaal in 2013.
 
Volgens Plasterk zouden deze instanties in grote problemen komen wanneer de10-procentsnorm strikt zou worden toegepast. “De consequenties daarvan zijn naar mijn mening niet verantwoord". Ter illustratie: het vasthouden aan de 10-procentsnorm bij Logius zou het einde beteken voor projecten als MijnOverheid, DigiInkoop, eHerkenning en Standard Business Reporting.

Nieuws

Meer nieuws over