KPMG: Social media kanalen inperken hopeloze stijd

18 december 2011 Consultancy.nl

De economische voordelen van social media wordt door bedrijven wereldwijd onderschat. Oook is het volledig inperken van het gebruik van social media hopeloze strijd omdat bedrijven de strijd tegen hun medewerkers niet kunnen winnen. Dat blijkt uit het rapport Global Social Media Survey 2011 van Big 4 kantoor KPMG

Voordelen van social media worden onderschat
Op basis van een onderzoek onder 4,000 managers en werknemers in belangrijke markten over de hele wereld, stelde het onderzoek vast dat organisaties de neiging hebben om de voordelen van sociale media te onderschatten. Zo dacht slechts 13 procent van de respondenten zonder sociaal mediaprogramma dat ‘going social’ het openbaar profiel van hun organisatie zou beïnvloeden of productiviteitswinst zou stimuleren, terwijl ongeveer 80 procent van de respondenten met een actief sociaal mediaprogramma verklaarde dat zij die voordelen ofwel persoonlijk hadden ervaren ofwel  organisatorisch hadden gemeten. 

“Aangezien meer dan 80 procent van de respondenten er een voordeel in zien, zou het benutten van sociale media een organisatorisch noodzaak moeten zijn,” voegt Sanjay Krishna toe, partner bij de Digital Economy Practice van KPMG in de VS. “In plaats van sociale netwerken te zien als een risico, zouden managers er goed aan doen om de risico’s van deelname aan sociale media af te wegen ten opzichte van de kost van niet deel te nemen. Maar vergis u niet: er zijn wel degelijk risico’s verbonden aan de deelname en niemand mag de wereld van sociale media betreden zonder te hebben nagedacht over het bijhorende governance model.” 

Inperken van gebruik social media is hopeloze strijd
Het rapport stelde ook vast dat organisaties die de toegang tot sociale netwerken beperken een hopeloze strijd voeren. Ruim een derde van de werknemers van organisaties die de toegang geblokkeerd hadden, maakten niet alleen gebruik van sociale media op kantoor, maar ze pasten hun apparatuur op het werk ook aan (“jailbreak”) om aan hun sociale netwerkbehoeften te kunnen voldoen. Ook werktevredenheid en betrokkenheid van werknemers worden beïnvloed door de toegang tot sociale media: 63 procent van de werknemers bij organisaties met een open beleid inzake sociale media zei dat ze tevreden waren op het werk, tegenover slechts 41 procent van diegenen van wie de toegang beperkt was. 

“Het is naïef van managers om te denken dat het verbieden van de toegang tot sociale netwerken het gebruik ervan zal elimineren,” suggereert Tudor Aw, partner bij het adviesbureau. “Het onderzoek toont aan dat door het beperken of blokkeren van toegang veel werknemers eerder de neiging hebben om hun activiteit naar hun eigen persoonlijke apparatuur te verplaatsen die vaak minder beveiligd en volledig ongecontroleerd is.”

Nieuws