Tilburg University hoofddocent M. Boogers naar BMC

03 oktober 2012 Consultancy.nl 1 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Marcel Boogers (1964), hoofddocent aan Tilburg University, is per 1 oktober als Senior Adviseur Openbaar Bestuur in dienst getreden bij BMC. Naast zijn functie als adviseur blijft hij actief in de wetenschap - hij heeft zich per dezelfde datum verbonden als hoogleraar aan de Universiteit Twente. In de rol van hoogleraar ‘Innovatie en Regionaal Bestuur’ geeft hij invulling aan de bijzondere leerstoel Innovatie en Regionaal Bestuur, die wordt gefinancierd door het adviesbureau.

Boogers was de afgelopen 15 jaar als associate professor Bestuurskunde verbonden aan Tilburg University. "Na zo'n periode werd het tijd voor iets nieuws" zegt Boogers. "De Universiteit Twente en BMC hebben mij benaderd voor een mooie carrièrestap en daar ging ik graag op in. Ik ga me bezighouden met interessante vraagstukken op het gebied van regionaal bestuur, onder meer met de vraag hoe dit bestuur beter maatschappelijk geworteld kan raken”.

Bestuurlijke en maatschappelijke vraagstuken
Boogers zal zich in zijn advieswerk bij BMC en wetenschappelijk onderzoek richten op de vraag hoe bestuurlijke, maatschappelijke en economische verbanden in de regio elkaar kunnen ondersteunen en versterken. Vooral vanwege de decentralisatie van taken van het rijk naar de gemeenten, zoals de jeugdzorg, groeit het belang van regionale verbanden.