BMC: Capaciteitsmodel brengt uren VTH in kaart

19 december 2012 Consultancy.nl

BMC heeft een nieuw capaciteitsmodel ontwikkeld waarmee inzicht kan worden gegeven in de ureninzet voor vergunningverlening, toezicht en handhaving-taken (VTH-taken). Met het capaciteitsmodel, ontwikkeld in samenwerking met de gemeente Waalwijk, kunnen gemeenten hun VTH-taken “overzichtelijk en integraal en flexibel” in kaart brengen.
 
Het model biedt inzicht in de effecten van beleids- en prioriteitswijzigingen op de benodigde capaciteit. Door ‘aan de knoppen te draaien’ wordt direct duidelijk wat de gevolgen zijn voor de verwachte tijdsinspanning en benodigde capaciteit.
 
BMC - Ureninzet VTH-taken
 
Leefomgeving staat centraal
Uniek aan het model van het adviesbureau is dat het is opgebouwd vanuit de soorten bouwwerken, inrichtingen en activiteiten die onderdeel zijn van het VTH-takenpakket. De te beschermen leefomgeving staat centraal in plaats van de sectorale wetgeving. Het model biedt inzicht in de effecten die beleidswijzigingen hebben op de benodigde capaciteit.
 
Achtergrond
Binnen de gemeente Waalwijk ontstond de concrete behoefte om de ureninzet voor VTH-taken, mede vanwege de komst van de Omgevingsdienst, overzichtelijk, integraal en flexibel te kunnen ramen. Het idee ontstond na het opstellen van een Wabo-breed omgevingsbeleid, waarbij een discussie over efficiency, prioritering en verantwoordelijkheid uitgewerkt werd in een risicomatrix. Dit leidde uiteindelijk tot een doorvertaling naar inzicht in de bijhorende capaciteit bij bepaalde beleidskeuzes.

Nieuws

Meer nieuws over