BMC ontwikkelt werkkader Onderwijskwaliteit PO-Raad

23 januari 2013 Consultancy.nl 1 min. leestijd
Profiel

BMC heeft de PO-Raad de afgelopen maanden ondersteund met de ontwikkeling van een nieuw ‘werkkader’. De werkkader heeft de doelstelling om bestuurders van primaire onderwijsinstellingen te helpen met het sturen op de kwaliteit van het onderwijs binnen hun scholen.
 
De PO-Raad is de sectororganisatie voor het primair onderwijs (PO). De vereniging behartigt de gemeenschappelijke belangen van de schoolbesturen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs
 
Paraplufunctie
In het schooljaar 2012-2013 houdt de PO-Raad zich bezig met een aantal activiteiten rondom het thema ‘Sturen op Onderwijskwaliteit’. Een van de doelen was de ontwikkeling van een werkkader, dat werd ontwikkeld door het organisatieadviesbureau. Het project vervult een paraplufunctie voor de verschillende initiatieven van de PO-raad op het gebied van de professionalisering van besturen. De code Goed Bestuur vormde het uitgangspunt voor de ontwikkeling van de werkkader.
 
BMC - Werkkader Onderwijskwaliteit voor PO-Raad
 
“In dit werkkader is sturen op onderwijskwaliteit beschreven vanuit het bestuurlijk perspectief, met theoretische achtergronden, voorbeelden en checklists. Zo wil de PO-raad bestuurders voorzien van een document dat helpt bij het ingrijpen in en aansturen van processen gericht op de verbetering van de kwaliteit van onderwijs” aldus BMC in een persbericht.