BMC: Top De Stichtse Rijnlanden functioneert slecht

18 februari 2013 Consultancy.nl

Het management van De Stichtse Rijnlanden* functioneert niet goed. Zo wordt er onvoldoende gedeeld en samengewerkt binnen het managementteam. Ook zijn van rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende bestuursleden onduidelijk, waardoor de sturing van het bedrijf te wensen overlaat. Met als gevolg dat er “ernstige spanningen” zijn tussen het algemeen bestuur (AB), het dagelijks bestuur (DB) en de directie van de hoogheemraadschap. Dit blijkt uit een organisatieonderzoek van adviesbureau BMC.
 
Vanwege de opgelopen spanningen besloot het bestuur van De Stichtse Rijnlanden vorig jaar om BMC in te huren om de situatie in kaart te brengen. Het organisatieadviesbureau analyseerder diverse documenten en hield tientallen interviews met managers. Een overzicht van de belangrijkste bevindingen op de drie hoofdvragen:
 
Hoofdraag: Is het Dagelijks Bestuur en de ambtelijke organisatie in control?
BMC: Het DB en de ambtelijke organisatie zijn niet ‘in control’.
 
Hoofdraag: Is de sturing en communicatie binnen het waterschap op orde?
BMC: De sturing en communicatie binnen het waterschap zijn niet op orde.
 
Hoofdraag: Doet het waterschap de goede dingen naar de externe relaties?
BMC: De besluitvorming over de juiste activiteiten in de richting van externe relaties komt niet voldoende van de grond.
 
Werkgebeid De Stichtse Rijnlanden
 
Het adviesbureau adviseert De Stichtse Rijnlanden om de rollen en verantwoordelijkheden van het MT te verbeteren. Ook pleit BMC voor een meer volwassen projectorganisatie, zodat de executie van “grote projecten/programma’s van projecten beter verloopt”. In een reactie laat De Stichtse Rijnlanden weten dat alle aanbevelingen zijn overgenomen.
 
Zie voor meer informatie het rapport: BMC - Organisatieonderzoek De Stichtse Rijnlanden
 
* Over De Stichtse Rijnlanden
Waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zorgt voor het lokale en regionale waterbeheer in Midden-Nederland. Het werkgebied bestaat uit het zuidelijk deel van de provincie Utrecht en een klein deel van Zuid-Holland.

Nieuws

Meer nieuws over