BMC: 6 procent Ridderkerkers leven onder sociaal minimum

02 november 2012 Consultancy.nl

Er is sprake van een groeiend aantal arme inwoners in de gemeente Ridderkerk. Waar drie jaar geleden nog 989 inwoners onder de wettelijke armoedegrens leefden, is dit aantal inmiddels gegroeid naar 1.174 inwoners. Deze gezinnen hebben vaak geen reserves achter de hand en vormen hierdoor een risicogroep. 

Er is in Ridderkerk een hogere werkloosheid vastgesteld in vergelijking met voorgaande jaren. Mede hierdoor zijn er in Ridderkerk meer mensen met een een inkomen net boven het sociaal minimum. BMC heeft hier in opdracht van de gemeente onderzoek naar gedaan. 

Het is bijna niet mogelijk om vast te stellen hoeveel gezinnen er precies in armoede leven, aldus het adviesbureau BMC.  De precieze inkomsten van gezinnen zijn niet altijd bekend en van armoede zijn er verschillende definities die aangehouden kunnen worden. Het aantal armoedegevallen zal met name bij ouderen toenemen, meent het adviesbureau, aangezien er een relatief grote groep ouderen is met een laag inkomen. Naar verwachting zullen deze ouderen alleen AOW ontvangen, waar ze het mee moeten doen. 

Schulden oorzaak armoede
Mensen zonder schulden kunnen vaak nog wel rondkomen, ondanks hun lage inkomen. Veel mensen worden echter van de ene op de andere dag ‘arm’, doordat hun situatie ingrijpend verandert. Mensen worden bijvoorbeeld ontslagen of raken arbeidsongeschikt. Daarnaast kunnen mensen die continue een laag inkomen hebben vaak geen financiële reserves opbouwen. Zodra er (onverwachte) schulden voor deze groep mensen ontstaan raken de inkomsten scheef in vergelijking met de nodige uitgaven. Hierdoor is men genoodzaakt om te lenen en zorgen deze schulden ervoor dat mensen in armoede geraken, aldus BMC. 

Integrale aanpak
Armoede kan alleen opgelost worden als er preventieve maatregelen genomen worden, de gevolgen van armoede geminimaliseerd worden en er blijvende hulp geboden kan worden. Er is een geintegreerde aanpak van problemen nodig, aangezien arme gezinnen vaak met meerdere problemen tegelijkertijd kampen. Een lastige bijkomstigheid is dat recentelijk een nieuwe instantie de schuldhulpverlening regelt in Ridderkerk.

Volgens het onderzoek van het organisatieadviesbureau zijn er diverse punten binnen het nieuwe bedrijf voor verbetering vatbaar, zoals de communicatie, de doorlooptijden en de nauwkeurigheid. Aangezien de nieuwe schuldhulpverleningsinstantie pas kort bezig is, is het niet duidelijk of zij het beter doen dan hun voorganger. Er wordt op dit moment veel geinvesteerd door het nieuwe bedrijf om de dienstverlening met betrekking tot bovengenoemde punten te verbeteren.

Nieuws

Meer nieuws over