KPMG: Invoerdatum Solvency II onzeker door studie

29 januari 2013 Consultancy.nl

De verzekeringsbranche kan op weg naar Solvency II met verdere vertragingen geconfronteerd worden nu de European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) het startsein heeft gegeven voor de Long Term Guarantee Assessment. Deze impactstudie moet inzicht geven in de toepassing van Solvency II op producten waaraan lange-termijngaranties zijn gekoppeld. Hoewel het hierbij met name om levensverzekeringen gaat, is de studie ook relevant voor schadeverzekeringsproducten met vergelijkbare eigenschappen. 

Ongelukkig timing
"Hoewel de impactstudie een goede zaak is, is de timing ervan erg ongelukkig", zegt Jeroen van Wageningen, Solvency II expert bij KPMG. Van Wageningen: “De sector heeft negen weken de tijd om een dergelijk cruciaal onderzoek te verrichten in een periode die samenvalt met de drukste tijd voor financiële verslaglegging. Dit zet de capaciteit van de deelnemende verzekeraars onder hoge druk. Vanwege de late bekendmaking van de volledige specificaties zullen verzekeringsmaatschappijen de eerste paar weken veel tijd kwijt zijn aan het inventariseren van de benodigde details. Pas daarna kan begonnen worden met de cijfermatige analyse. Dat betekent dat een gedetailleerde planning essentieel is om zowel de studie als de jaarrekeningen met succes te kunnen voltooien." 

Scenario’s
De impactstudie vereist de doorrekening van een dertiental scenario’s. Van Wageningen: "Het gaat hierbij onder meer om de matching adjustment, extended matching adjustment en de extrapolatie van de rente-termijnstructuur. Deze scenario’s moeten worden doorgerekend voor drie peildata: 31 december 2011, 31 december 2009 en 31 december 2004. Het eerste deel van de technische specificaties werd vorig jaar aangekondigd en kort voor het einde van het jaar herzien. Om alle scenario’s op het vereiste niveau door te rekenen, moet veel capaciteit worden vrijgemaakt”. 

Verzekeraars
“Verzekeraars die voor deze werkzaamheden een beperkte hoeveelheid capaciteit beschikbaar hebben, zullen moeten afwegen hoe ze zo goed mogelijk aan de vereisten van de studie kunnen voldoen. Indien een aantal scenario’s niet of alleen in vereenvoudigde vorm kan worden uitgevoerd, zal dit gevolgen hebben voor de kwaliteit van de uitkomsten. Om Solvency II uiteindelijk optimaal toepasbaar te laten zijn voor de Nederlandse verzekeringsmarkt, moeten de uitkomsten representatief en vergelijkbaar zijn. Het is niet zeker dat dit het geval zal zijn indien er binnen de verzekeringssector verschillende, mogelijk inconsistente benaderingswijzen worden gehanteerd”.

Nieuws

Meer nieuws over