KPMG: PPI nauwelijks bedreiging voor pensioenfondsen

22 januari 2012 Consultancy.nl

Nederlandse ondernemingspensioenfondsen zien vooralsnog een beperkte rol voor de premie pensioeninstelling (PPI) op de Nederlandse markt en ervaren de komst van dit nieuwe type pensioenuitvoerder nauwelijks als een bedreiging. 

PPI
Sinds 1 januari 2011 kunnen werkgevers hun pensioenregeling onderbrengen bij een premie pensioeninstelling die premieovereenkomsten alleen uitvoert, geen risico's draagt of verzekert en derhalve geen voorziening voor deze risico's hoeft te vormen. Bovendien kan de PPI internationale pensioenregelingen uitvoeren. Uit onderzoek dat KPMG verricht onder 100 Nederlandse pensioenfondsen blijkt dat niet meer dan één op de vier fondsen verwacht dat de PPI een groot marktaandeel in de tweede pijlermarkt gaat verwerven. Ruim de helft van de fondsen verwacht een beperkte rol van de PPI op de markt. 

"De komst van een PPI vormt vooral een bedreiging voor de aanbieders van zogenaamde defined contribution (DC) regelingen", constateert Edward Snieder, segmentleider Pensioenfondsen bij KPMG. Snieder: "De PPI is immers een nieuwe concurrent in de markt voor DC-regelingen, een markt waar voornamelijk verzekeraars actief zijn. Als een PPI er in slaagt om conform de beloftes transparante DC-producten tegen lage kosten in de markt te zetten, dan zullen de verzekeraars zo goed als zeker marktaandeel verliezen. Uiteraard kunnen ook verzekeraars zelf een PPI oprichten, maar die zal dan wel concurreren met de producten van de eigen verzekeringstak. Bovendien heeft een verzekeraar die een PPI opricht alsnog last van bestaande imagoproblemen in tegenstelling tot de nieuwe toetreders, zoals vermogensbeheerders en banken die met de oprichting van een PPI een betere toegang tot de Nederlandse pensioenmarkt krijgen." 

PPI concureert met een deel van fondsen
Voor wat betreft de pensioenfondsen geldt volgens Snieder dat de PPI voor een deel van de fondsen een concurrent zal zijn. Snieder: "Voor verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen geldt dit niet. Zij concurreren immers niet op de commerciële markt. Voor ondernemingspensioenfondsen is dat anders. Zij hebben er met de PPI een extra concurrent bij omdat de sponsor er met de komst van de PPI een extra mogelijkheid tot het organiseren van de oudedagsvoorziening bij heeft. 

Van de onderzochte ondernemingspensioenfondsen blijkt dat 40% de PPI niet als een bedreiging ziet. Enerzijds gezien het feit dat de sponsor een DB-regeling aanbiedt waardoor de PPI geen optie is en daarmee geen geduchte concurrent vormt van de pensioenfondsen. Anderzijds geven ondernemingspensioenfondsen aan een PPI als kans te zien omdat zij bij liquidatie van het fonds liever zien dat de regeling wordt ondergebracht bij een PPI dan bij een verzekeraar. Eén op de tien fondsen ziet de PPI wel als een bedreiging. Deze fondsen denken dat de PPI een aantrekkelijk alternatief voor de sponsor is ten opzichte van handhaving van het pensioenfonds." 

Over 10 jaar een aantal succesvolle PPI's
Het adviesbureau verwacht dat over tien jaar een aantal PPI's met succes actief zullen zijn in Nederland, die zowel multinationals bedienen als werkgevers die alleen actief zijn op de Nederlandse markt. Snieder: "De meest succesvolle PPI's zullen zijn ontstaan uit de samenwerkingsverbanden met toonaangevende vermogensbeheerders. Zij zijn 'nieuwe' aanbieders in de DC markt en zijn gespecialiseerd in vermogensbeheer. Dit zijn naar onze verwachting dan ook de PPI’s die de eerste, grote klanten zullen binnenhalen. De meest succesvolle spelers zijn de spelers die op korte termijn een 'track record' van klanten kunnen opbouwen."

Nieuws

Meer nieuws over