KPMG: Verduurzamen en specialiseren trends bouwfirma's

02 februari 2012 Consultancy.nl

Bestuurders en commissarissen van Nederlandse bouwbedrijven verwachten dat het dieptepunt in de sector nog niet is bereikt. Een meerderheid verwacht dat de bouwproductie in Nederland de komende vijf jaar verder zal dalen. Om te overleven moeten bouwbedrijven verduurzamen, meer samenwerken, integreren in de keten en specialiseren. Dat blijkt uit onderzoek van KPMG onder bestuurders en commissarissen van Nederlandse bouwbedrijven. 

Bijna 30% verwacht dat de bouwproductie de komende jaren met meer dan 5% zal dalen, bijna 40% voorziet een daling van 2 tot 5%. De bestuurders verwachten dat zo'n 10% van de huidige midden- en grootbedrijven de crisis niet zal overleven. Als het gaat om het verhogen van de marges en het verbeteren van de cashflow geeft 80% van de bestuurders aan dat het verminderen van de faalkosten hierbij een essentiële rol speelt. 

Als de bedrijven de komende jaren al groei verwachten, dan zal dit vooral zijn in de grond-, weg- en waterbouwsector. Daarnaast gaat het met name om projecten op het gebied van onderhoud en renovatie. Slechts 18% verwacht groei te realiseren door middel van nieuwbouw. Binnen de bouwsector zien de bedrijven de komende tijd een substantiële machtsverschuiving. Ruim de helft van de ondernemingen verwacht dat de rol van de installatietechniek de komende jaren steeds belangrijker zal worden. 

"Verduurzaming, vraaggerichtheid, specialisatie, kostenreductie en samenwerking in de keten bepalen de overlevingskansen van een onderneming in de sector", zegt Pieter van der Zwet, segmentleider Building & Construction bij KPMG. 

Ketenintegratie noodzakelijk
Van der Zwet: "De kanteling naar meer vraaggericht werken in plaats van aanbodgericht werken vereist dat er binnen de sector meer mét in plaats van tegen elkaar wordt gewerkt. Zo voorziet bijna de helft van de bouwbedrijven dat in de toekomst nauwer met energiebedrijven zal worden samengewerkt. Ruim 80% geeft aan dat verregaande ketenintegratie noodzakelijk is voor het voortbestaan van de onderneming en bijna de helft van de ondernemingen vindt dat aansluiting bij publiek-private samenwerkingsverbanden cruciaal is voor het voortbestaan van de onderneming. 

Specialiatie
Daarnaast vindt ruim 80% verdere specialisatie noodzakelijk om in de toekomst succesvol te kunnen zijn. Het hebben van een goede plaats in de samenwerkingsketen betekent dat iedere partner in de keten onderscheidend moet zijn en waarde moet toevoegen. Dit vraagt om voortdurende vernieuwing. Voor ruim 40% van de onderzochte bedrijven vormt innovatie de komende vijf jaar dan ook het belangrijkste thema." 

Geen consolidatiegolf verwacht
Van der Zwet verwacht overigens geen grote consolidatiegolf in de sector. Van der Zwet: "Wel zal het aantal faillissementen in de sector toenemen. En hoewel de bouwers verwachten dat zo'n 10% van de bedrijven in de sector over een aantal jaren niet meer zelfstandig zal bestaan, rest toch een flink aantal financieel gezonde bedrijven met een goed gevulde kas om bijvoorbeeld overnames te plegen. 

Maar potentiële kopers blijven toch zeer terughoudend om meer van hetzelfde in huis te halen. Alleen een lage prijs verleidt kopers niet meer. Pas wanneer echte synergievoordelen kunnen worden gerealiseerd doordat bijvoorbeeld de keten kan worden verlengd of nieuwe specialismen in huis kunnen worden gehaald, worden overnames overwogen."

Nieuws