Rol van risk bij inhuren van professionele dienstverlener

10 januari 2013 Consultancy.nl

Wat is de invloed van perceived risk bij het inhuren van een professionele dientverlener zoals een consultant? Deze vraag is van belang om organisaties die voornemens zijn een professionele dienst te gaan inhuren beter van dienst te kunnen zijn. 

Perceived risk
Het inkoopgedrag van organistaties wordt beïnvloed  door een waargenomen risico (perceived risk) in de zin van onzekerheid en de consequentie van die onzekerheid. De perceived risk bij het inhuren van een adviesbureau ligt hoger in vergelijking met producten. Dit wordt veroorzaakt door de kenmerken van professionele dienstverlening: het is bijvoorbeeld ontasbaar en er vindt geen fysieke overdracht plaats. Het is daarom voor de potentiële klant van belang dat de professionele dienstverlener hier aandacht aan besteedt tijdens het inkoopproces. Dit is voor beide partijen gunstig. Voor de afnemer omdat hij/zij wordt geholpen gedurende een lastig traject en voor de professionele dienstverlener omdat hiermee de kans wordt vergroot dat de dienst daadwerkelijk bij zijn/haar organisatie wordt afgenomen.  

Naar aanleiding daarvan wordt op dit moment in opdracht van de Universiteit van Amsterdam onderzoek gedaan naar de rol van perceived risk inzake het inhuren van een professionele dienstverlening. Dit onderzoek wordt uitgevoerd voor de masteropleiding bedrijfskunde.   

Deelnemen
Bent u voornemens een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de service van professionele dienstverleners? Of kent u personen die als werknemer voornemens zijn een professionele dienst te gaan gebruiken of in het recente verleden hebben gebruikt? Dan kunt u op deze pagina deelnemen (of deelnemers wijzen) aan (op) het onderzoek. De vragenlijst is anoniem en duurt circa 6 minuten.

Nieuws

Meer nieuws over