Opleiding en ecosysteem: Publieke infrastructuur in transitie

27 juni 2024 Consultancy.nl 2 min. leestijd

Leiders en professionals werkzaam in de publieke infrastructuur kunnen vanaf eind september deelnemen aan een eenjarig opleidingsprogramma van Nyenrode Business universiteit. Mike Hoogveld, partner bij nlmtd, vervult de rol van programmamanager.

De (spoor)wegen, havens, energienetwerken, dijken, gemalen en watervoorziening vormen samen de dragende structuur van de Nederlandse samenleving. Deze infrastructuren, die zijn ontworpen voor de lange termijn, zijn vaak niet in staat snel te reageren op veranderingen vanwege hun complexiteit en de verkokerde manier van beheer.

Naast actuele veranderingen als digitalisering en de energietransitie zullen zich in de toekomst fundamentele complicaties zoals klimaatverandering voordoen. Het door Nyenrode Business Universiteit verzorgde eenjarige opleidingsprogramma ‘Publieke infrastructuur in transitie‘ behandelt diverse thema's die relevant zijn voor de publieke infrastructuur, zoals PFAS, stikstof, klimaat, demografie, privatisering en EU-wetgeving.

Opleiding en ecosysteem: Publieke infrastructuur in transitie

Publieke infrastructuur in transitie

Het nieuwe opleidingsprogramma, dat in september wordt afgetrapt, richt zich op senior leidinggevenden en aankomende senior leidinggevenden werkzaam in de energiesector, transportsector, waterbedrijven, waterschappen, provincies, grote steden en de met deze partijen samenwerkende ministeries.

De deelnemers doen op verschillende gebieden waardevolle kennis en vaardigheden op. Ze leren ze onder meer hoe ze een toekomstbestendige infrastructuur kunnen creëren en hoe ze effectief kunnen samenwerken binnen een nieuw ecosysteem. Belangrijke thema's die aan bod komen zijn onder andere duurzaamheid, persoonlijk leiderschap, systeemdenken, verandermanagement en publiek-private samenwerkingen.

Door het volgen van het programma zullen de deelnemers beter om kunnen gaan met toekomstige complexe uitdagingen en vraagstukken binnen het publieke infrastructuurlandschap. Daarnaast levert het programma de deelnemers nog meer concrete voordelen op.

Zo doen ze inzichten op in de nieuwste trends en ontwikkelingen en leren hoe ze een toekomstbestendige infrastructuur kunnen creëren. Verder ontwikkelen ze belangrijke leiderschapsvaardigheden, die hen helpen hun organisaties flexibeler en effectiever te maken bij het inspelen op toekomstige veranderingen.

Gerenommeerde gastsprekers

De colleges worden verzorgd door vooraanstaande hoogleraren en experts met ruime praktijkervaring op zak. Vanuit de adviesbranche zullen onder meer Dr. Mike Hoogveld, partner bij nlmtd en Prof. dr. Gabriël Anthonio, hoogleraar en partner bij Galan Groep hun opwachting maken.

Verder zullen ook Prof. dr. ing. Carola Hein (TU Delft), Dr. Arend Ardon (Maastricht University), Prof. dr. ir. Henk Kievit (Nyenrode), Prof. dr. ir. André Nijhof (Nyenrode), Drs. Trudy Onland (Stedin), Mr. Digna de Bruin, Drs. Farid Tabarki en Dr. Maurits Sanders hun inzichten delen.