BMC: Alfacheque bespaart Almere 160k zorgkosten

22 januari 2012 Consultancy.nl

De invoering van de Alfacheque, een cheque waarmee alfahulpen betaald kunnen worden voor huishoudelijke hulp zonder al te veel administratie, is heel goed mogelijk in Almere. Dat blijkt uit een onderzoek van advies- en managementbureau BMC. Doorvoeren van de cheque betekent hoogstwaarschijnlijk een besparing van € 160.000 voor de gemeente. Eind mei moet duidelijk zijn of de gemeente er voor kiest om de Alfacheque ook daadwerkelijk in te voeren in Almere. 

Alfacheque bespaart €6 per zorguur
In het concept van de Alfacheque voert een uitvoerende organisatie, bijvoorbeeld een BV die onder een werkvoorzieningschap ressorteert, de kassiersfunctie (salarisbetaling) en de bemiddelingsfunctie (matching van vraag en aanbod) uit zonder als werkgever op te treden. Dit levert voor de klant, voor de alfahulp èn voor de gemeente voordelen op. Door lagere overheadkosten kan per zorguur zo’n €6 worden bespaard. Beleidsmatig gezien biedt de Alfacheque diverse mogelijkheden voor een integrale aanpak (Wmo, reïntegratie WWB, SW). 

Wethouder Ineke Smidt van Sociale Zaken van de gemeente Almere ziet wel wat in de invoering van de cheque. Ook ziet zij mogelijkheden om de cheque voor andere voorzieningen in te zetten. Wel betwijfelt zij of de kostenbesparing daadwerkelijk wordt behaald, omdat de realiteit complexer is en sneller verandert dan het adviesbureau in het onderzoek schetst. 

Uitwerking
De komende maanden werkt het college van burgemeester en wethouders aan een uitwerking voor de invoering van de Alfacheque. Tegelijkertijd wordt er gekeken hoe het nu gaat met activeringscentra in de wijken, waarin Almeerders die langdurig werkloos zijn en een afstand hebben tot de arbeidsmarkt weer op weg worden geholpen.

Nieuws

Meer nieuws over