Driekwart van totale opbrengsten voor schatkist komt via bedrijfsleven

10 juni 2024 Consultancy.nl 1 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De Nederlandse overheid heeft vorig jaar voor bijna €300 miljard aan belastingen, premies en heffingen opgehaald bij het bedrijfsleven.

Voor zijn berekening maakte onderzoeker PwC onderscheid tussen betaalde en geïnde belastingen. Betaalde belastingen (€113 miljard) zijn belastingen die samenhangen met de bedrijfsuitoefening en de winst en vormen kosten voor een onderneming.

Geïnde belastingen (€199 miljard) zijn de belastingen en premies die het bedrijfsleven int namens de overheid en die vervolgens voor het grootste deel in de sociale fondsen terechtkomen. Samen komen de twee bedragen – na verrekening van wat dubbelingen – uit op €298 miljard.

Driekwart van totale opbrengsten voor schatkist komt via bedrijfsleven

Het bedrijfsleven is hiermee verantwoordelijk voor bijna drie kwart van de totale belasting- en premie-inkomsten van ons land, die vorig jaar uitkwamen op €404 miljard. Het resterende bedrag wordt vooral opgehaald bij particulieren, denk onder meer aan de schenk- en erfbelasting of accijns.

Met de publicatie van zijn analyse vult PwC naar eigen zeggen een kennishiaat. Toen er vorig jaar werd gedebatteerd over het belastingplan van 2024, werd het ministerie van Financiën gevraagd naar hoeveel belasting de top honderd bedrijven en vierduizend grootste ondernemingen bijdragen, uitgesplitst naar belastingmiddel. Het ministerie moest het antwoord schuldig blijven.

“Onze analyse geeft inzicht in de tot nu toe onbekende belastingbijdrage van het bedrijfsleven”, zegt Janet Visbeen, voorzitter van de belastingadviespraktijk en lid van de raad van bestuur van PwC.

Visbeen roept de overheid op de geaggregeerde data over de belastingbijdrage van het bedrijfsleven, de (semi)publieke sector en particulieren beschikbaar te maken. “Transparante overheidsfinanciën zijn essentieel voor vertrouwen in publieke instituties.”