Mercer: Pensioentekort multinationals loop hard op

16 januari 2013 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Het pensioentekort van multinationals met een beursnotering in de AEX en Midkap-index is in 2012 opgelopen naar circa €30 a €40 miljard. Hiermee is het tekort van grote Nederlandse bedrijven op het hoogste punt in jaren. Eind 2011 bedroeg het pensioentekort nog maar circa €7 miljard. Dit blijkt uit een berekening van Mercer. De hoge pensioentekort brengt grote risico’s met zich mee voor grote bedrijven: een groter tekort kan de credit rating omlaag brengen en drijft daarmee mogelijk de (her)financieringslasten voor multinationals omhoog.
 
Dekkinsgraad
Mercer keek in haar analyse naar de verhouding tussen de pensioenbeleggingen en de pensioen-verplichtingen (funded status) van ongeveer 35 multinationals. Volgens het adviesbureau is de grote daling van de funded status veroorzaakt door de fors lagere rendementen (yield) op bedrijfsobligaties, waarop de rekenrente voor de vaststelling van de pensioenverplichtingen wordt gebaseerd.
 
De dekkingsgraad van de multinationals schommelt momenteel tussen de 80% en 85%, vergeleken met 94% eind 2011. Eind 2008, het vorige laagte record, was de dekkingsgraad 89%. Een dekkings-graad van boven 100% betekent dat de pensioenverplichtingen volledig gedekt zijn door kapitaal.
 
Grote verschillen in het vaststellen van rekenrente
De consultants constateren dat er grote verschillen zijn in de vaststelling van de rekenrente, wat weer leidt tot verschillende pensioenberekeningen. De grote verschillen worden veroorzaakt door interpretatieverschillen, met name op het gebied van de yield voor langere looptijden. Zo daalde de rekenrente voor IAS19 berekeningen in 2012 met gemiddeld 150 basispunten in de Eurozone, tegenover circa 80 basispunten in de UK en US. Ook binnen Europa zijn er verschillen waarneembaar, sommige bedrijven zullen in de buurt van een daling van 110 basispunten uitkomen terwijl voor andere bedrijven sprake zal zijn van een daling van 190 basispunten.
 
Bas van Boesschoten, adviseur bij Mercer: “2012 was wederom een jaar met grote rentebewegingen. De eurocrisis drukte de rente van de euro kernlanden. Mede daardoor ontstond meer vraag naar bedrijfsobligaties waardoor de koers van die bedrijfsobligaties steeg en de yield op die obligaties sterk daalde. Verder veroorzaakten downgrades een verlaging van de gemiddelde rekenrente onder IAS19. Het aantal bedrijven dat nog deel uitmaakt van het mandje met bedrijfsobligaties dat voor vaststelling van de rekenrente onder IAS19 gebruikt wordt is daardoor nog kleiner geworden, zeker voor de voor pensioenverplichtingen belangrijke lange looptijden”.
 
Hogere pensioenlast in 2013
Door de invoering van IAS19R en de lagere rekenrente zullen de pensioenlasten voor Nederlandse multinationals in 2013 circa 2 miljard hoger uitkomen. Dit wordt gedeeltelijk veroorzaakt door het gelijk stellen van het verwachte rendement op pensioenbeleggingen aan de rekenrente onder IAS19R. Hierdoor gaat het gemiddelde verwachte rendement omlaag. Dit verwachte rendement heeft een verlagend effect op de pensioenlasten onder IAS19(R).