Interview Erik Schut, Managing Partner van KPMG Consulting

06 december 2012 Consultancy.nl 6 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Een interview met Erik Schut, Managing Partner van KPMG Consulting in Nederland.

Proficiat met je benoeming tot Managing Partner van de Management Consulting-tak van KPMG, een prachtige prestatie! Hoe ervaar jij deze stap in je carrière?
Heel mooi. Het geeft me de kans mezelf volledig te wijden aan het vormgeven van onze kernstrategie, die wij ‘Creating Future Leaders’ noemen. Er is heel veel expertise in onze organisatie aanwezig van markten en vakgebieden, waarbij de uitdaging ligt in het steeds weer bij elkaar brengen van de juiste kennis om maximaal toegevoegde waarde te leveren voor onze klanten. Dit aanwenden om onze klanten vooruit te helpen met de uitdagende agenda van vandaag, daar gaan we voor.

Ik zie het als mijn voornaamste taak om deze vloeiende samenwerking, overigens steeds vaker samen met externe partijen, iedere dag weer te leveren en zelf ook inspirator te zijn op nieuwe kennisdomeinen en innovatie.

Kun je iets vertellen over je achtergrond en loopbaan?
Homegrown KPMG (22 jaar), waarbij ik de organisatie gebruikt heb waar zij (ook) voor bedoeld is: variatie, verdieping, nieuwe proposities ontwikkelen, persoonlijke ontwikkeling. Ik ben als bedrijfseconoom bij KPMG aan het werk gegaan met Technology, hoofdzakelijk in de bankensector. Dat betekent dat ik de grote ontwikkelingen in de afgelopen jaren op het raakvlak Technology en Banking als adviseur heb mogen meemaken. Een hele professionele leerschool voor mij.

Ik heb de afgelopen drie jaar leiding mogen geven aan het IT Advisory-team van Management Consulting. Daarbij hebben we ingezet op een nieuw profiel, Technology als facilitator, en dan zo vloeiend mogelijk gekoppeld aan de andere adviesgebieden. Daarnaast ben ik de afgelopen drie jaar verantwoordelijk geweest voor de People-agenda van de adviespraktijk als geheel. In een organisatie die bijna haar gehele onderscheidende vermogen haalt uit de mensen, een zeer uitdagende rol. Sinds 1 oktober ben ik voorzitter van de Service Group Management Consulting.

De consultancymarkt zit in een dip. Declarabiliteit en tarieven staan onder druk met als gevolg dalende omzetten. Hoe gaat het met de Advisory-unit van KPMG?
Met onze adviesdienstverlening gaat het goed, we groeien en behalen een goed rendement. Uiteraard ondervinden wij ook de realiteit van de huidige marktomstandigheden, maar we hebben met onze strategie heel bewust ingezet op groei en vernieuwing. Door te focussen op bepaalde dienstverlening en het doen van enkele strategische overnames. We investeren in teams en proposities vanuit een langetermijnvisie. Als organisatie die sterk is georganiseerd op markt- en sectorkennis, zijn we in staat om met gespecialiseerde teams en aantrekkelijke proposities snel meerwaarde te bieden aan onze klanten.

Zeg je KPMG, dan denken de meeste mensen toch nog steeds aan accountants. Dat terwijl Advisory inmiddels meer dan een derde van de totale omzet vertegenwoordigt. In hoeverre merk je een kentering in het bewustzijn van de buitenwereld?
Voor ons is dit geen issue meer. De markt en onze klanten weten wat we in huis hebben. De groei van adviesdiensten binnen de totale omzet van KPMG zal naar onze verwachting de komende jaren nog verder toenemen. 

Wat zijn de belangrijkste focusgebieden van Management Consulting in de komende periode?
Wij willen als praktijk betekenisvol zijn voor onze klanten op hun meest relevante veranderuitdagingen. De samenstelling van onze kerncompetenties is daarop ontworpen en wordt de komende jaren versterkt. We willen toegevoegde waarde leveren vanaf het signaleren van ontwikkelingen en kansen en via het ondersteunen van de strategische analyses de praktische doorvertaling meemaken naar een aanpak voor transformatie die past.

Dit doen we door te focussen op enkele prioriteitssectoren, waarin wij overtuigend specifieke marktkennis kunnen combineren met onze adviesvaardigheden. Daarnaast zetten we in op enkele marktoverstijgende proposities als security of supply, vernieuwingskracht van businessmodellen door digitalisering, het ontwikkelen van big data capabilities en de grote regelgevinggedreven veranderingen in ondermeer de financiële sector.

In de afgelopen twee jaar heeft KPMG Advisory diverse grote overnames gedaan, waaronder die van supply chain adviesbureau BrainNet, zorgadviesbureau Plexus en outsourcingspecialist EquaTerra. Hoe zorgt het partnerteam ervoor dat de acquisities succesvol worden geïntegreerd en dat de DNA van KPMG behouden blijft?
Dat is een leuke vraag. En dan doel ik met name op het DNA. Naar mijn idee hebben deze overnames juist als doel om ons DNA te veranderen. Samen met de nieuwe teams hebben we gewerkt aan het project ‘Redefining the Consulting Landscape’. We ontwerpen een praktijk die wij, luisterend naar de markt, passend vinden bij nu en morgen. Elk van de hiervoor genoemde partijen is onder meer geselecteerd op toegevoegde waarde ten behoeve van het nieuwe gedrag en toekomstig succes.

Succesvolle integratie behoeft hard werken en aandacht. We zijn een organisatie in verandering; een organisatie die inzet op samenwerking. Dat helpt enorm bij het integreren van nieuwe teams.

Klantvraagstukken worden steeds complexer met als gevolg dat klanten in toenemende mate behoefte hebben aan multidisciplinaire dienstverlening. Hoe werkt de Management Consulting-afdeling samen met de andere takken binnen KPMG Advisory: Risk Consulting en Transactions & Restructuring? Kun je een voorbeeld geven?
Hiervoor geldt dat we duidelijk naar elkaar zijn over welke expertise waar aanwezig is en waarvoor we die willen inzetten. Hoe helderder het model, des te meer oog voor elkaars expertise. En inderdaad, de ontwikkeling die in de vraag besloten ligt is reëel en kan niet anders dan in samenwerking worden opgepakt. Gedeelde successen zijn nog altijd het meest bevorderlijk.

Voorbeelden zijn er genoeg. Dit kan gaan om ondersteuning bij integratie of separatie van bedrijfsonderdelen nadat Transactions & Restructuring de overname heeft begeleid. Of het gezamenlijk met KPMG Meijburg (Tax) oppakken van vraagstukken op het grensgebied van Technology (ERP systemen) en VAT.

Waar we voorheen nog erg de nadruk legden op een ‘push’ vanuit de interne organisatie, heeft de markt dit met een overtuigende ‘pull’ inmiddels goed overgenomen. En dan kun je met genoegen vaststellen hoeveel combinaties er eigenlijk relevant blijken te zijn voor je klant.

Je werkt al meer dan twintig jaar bij dezelfde werkgever. Dat komt weinig voor in de consultancywereld. Wat maakt KPMG tot zo’n goede werkgever?
KPMG is een prachtig netwerk bestaande uit veel uitstekende professionals met toegang tot inspirerende klanten, zowel nationaal als internationaal. Dat biedt een bijna ongelimiteerde set aan mogelijkheden.