BCG: Nederland heeft slecht duurzaam energiebeleid

26 juni 2010 Consultancy.nl

Als Nederland doorgaat met zijn huidige beleid voor duurzame energie, zal het zijn doelstelling om in 2020 14% duurzame energie op te wekken niet halen. Ons investeringsklimaat voor duurzame energie is een van de slechtste van Europa. Dat blijkt uit het rapport “Groen licht voor groene stroom” van strategy consulting bureau The Boston Consulting Group.

Om zijn doelstelling voor 2020 te halen moet Nederland vooral actie ondernemen in de elektricteitssector. De transportsector beschikt over onvoldoende alternatieven voor olie, en evenmin hebben warmteleveranciers genoeg alternatieven voor aardgas. Daarom moet het aandeel groene stroom in de opwekking van elektriciteit naar 30% tot 35% in 2020.

Vier maatregelen
Nederland moet daarom tot 2020 inzetten op windenergie op land, windenergie op zee en biomassa, stelt Boston Consulting Group. Pas daarna zal zonne-energie belangrijker worden. Essentieel is dat het investeringsklimaat en het stimuleringsbeleid worden versterkt en gestabiliseerd. Daarvoor noemt het strategie adviesbureau vier centrale maatregelen. Ten eerste moet worden bepaald op welke technologie het meest wordt ingezet. Ten tweede moet de overheid per provincie vaststellen welke technologieën daar het meeste rendement opleveren en zijn beleid daarop afstemmen. Ten derde moeten nationale en decentrale overheden hun vergunningsaanvragen vereenvoudigen en harmoniseren. En als laatste moeten burgers meer bij de projecten worden betrokken en de mogelijkheid krijgen ervan mee te profiteren.

Financiële voordelen
Om burgers meer bij projecten in duurzame energie te betrekken is het verder belangrijk te wijzen op de financiële voordelen daarvan. De investeringen zullen in totaal €18 tot €20 miljard bedragen. Bij evenredige verdeling over industrie en huishoudens zal het gemiddelde huishouden ongeveer €80 per jaar betalen. De huidige belastingvrijstellingen voor industrieën, ter bescherming van hogere energieprijzen, kost een gemiddeld huishouden echter zo’n €240 euro per jaar.

Duitsland
Verder concluderen de consultants van Boston Consulting Group dat Nederland zijn huidige subsidiesysteem het beste kan stopzetten, en in plaats daarvan een feed-in-systeem moet invoeren. Duitsland kan in dat opzicht als goed voorbeeld dienen. Investeerders in groene stroom krijgen gedurende twintig jaar een vaste, gegarandeerde prijs voor de stroom die zij leveren. Ter bekostiging betalen huishoudens een opslag op de normale stroomprijs, die in Duitsland in 2008 gemiddeld €40 per huishouden per jaar bedroeg.

Nieuws

Meer nieuws over