Alares helpt West Brabant bij transformatie jeugdzorg

28 november 2012 Consultancy.nl

De Regio West Brabant heeft Alares ingehuurd om te ondersteunen bij de transformatie van de jeugdzorg. Het adviesbureau uit Den Haag gaat de bouwstenen ontwikkelen voor een sturingsmodel voor het nieuwe jeugdzorgstelsel, en de aangesloten gemeenten adviseren over de lokale en regionale invulling van dit sturingsmodel.
 
Vorig jaar voerde adviesbureau Alares een soortgelijke opdracht uit voor de gemeente Amsterdam.
 
Jeugdzorg
Het kabinet heeft in 2010 besloten dat de zorg voor de jeugd de komende jaren volledig zal worden overgedragen van de provincies naar de gemeenten. Dit is een ingrijpende operatie die voortkomt uit ontevredenheid over het functioneren van de jeugdzorg op dit moment en de noodzaak om dit efficiënter te organiseren. Per 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor bijna voor de gehele zorg voor jeugd; een breed scala aan vraagstukken rond opvoeden, opgroeien, gezondheid en veiligheid.
 
West-Brabant
In West-Brabant werken 18 gemeenten samen om deze transitie vorm te geven. Zij hebben gezamenlijk een visie vastgesteld met als belangrijkste uitgangspunten:
- het centraal stellen van het kind/gezin
- het uitgaan van de eigen kracht van de burger
- kwalitatief goede zorg realiseren tegen een acceptabele prijs
 
“Alares levert hierdoor een belangrijke bijdrage aan de transformatie van de zorg voor de jeugd, een geeft daarmee invulling aan haar ambitie om Nederland steeds beter, leuker en slimmer te maken” aldus Ed Magnée, Directeur van Alares.

Nieuws