Datagedreven werken bemoeilijkt door onvoldoende databeheer

19 oktober 2023 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Meer nieuws over

Meer dan een kwart van de Nederlandse IT-professionals vertrouwt de bedrijfsdata waarmee ze werken niet. Dat blijkt uit onderzoek van datamanagementbedrijf Reltio. Vincent Harmsen, hoofd van de Europese tak van Reltio, vindt het onbegrijpelijk dat het belang van betrouwbare data nog wordt onderschat.

Data zijn het nieuwe goud. Een veelgehoorde uitspraak, misschien is het zelfs al een cliché. Desondanks is het een stelling die ik volledig onderschrijf. Want het is écht zo: een bedrijf dat zijn beleid en businessbeslissingen baseert op betrouwbare data, neemt een enorme voorsprong op de concurrentie.

In het bedrijfsleven kan betere data zorgen voor onder andere het verbeteren van de strategische inzichten, het optimaliseren van bedrijfsvoering en het versnellen van de innovatie.

Datagedreven werken bemoeilijkt door onvoldoende databeheer

Bij overheden en andere gezaghebbende instanties kunnen kwalitatieve data zorgen voor een betere en efficiënte informatievoorziening en een maatschappij waarin elke burger krijgt waar hij recht op heeft. Kortom: data kunnen leiden tot een sterkere economie en een betere, veilige en rechtvaardige maatschappij.

Betrouwbaarheid

Maar dat is alleen het geval wanneer de data waarop je die beslissingen baseert aantoonbaar betrouwbaar zijn. En dáár valt nog een wereld te winnen.

Uit het onderzoek van Reltio onder 200 Nederlanders die werkzaam zijn als leidinggevende en/of werken binnen de IT-afdeling, blijkt dat in de praktijk slechts 50% van de businessbeslissingen wordt genomen op basis van kwalitatieve, betrouwbare en complete data.

Een laag percentage, zeker in de wetenschap dat de hoeveelheid data en aantallen bronnen de komende jaren exponentieel blijven groeien. En dat data in de toekomst zonder twijfel alleen maar belangrijker worden.

De bedrijfsdata van het bedrijf waar ik werk is te vertrouwen

In dat licht bezien is het ook zorgelijk dat meer dan een kwart van de Nederlandse IT-professionals (28%) de bedrijfsdata waarmee ze werken niet vertrouwt. Dit gebrek aan vertrouwen wordt voornamelijk veroorzaakt door het gebrek aan systemen én expertise om de betrouwbaarheid van data te beoordelen en te realiseren – bij zichzelf en/of het bedrijf.

Door de hoge mate van gefragmenteerde en geïsoleerde data is het essentieel dat data vanuit elke databron voor de diverse businessdomeinen wordt samengebracht, geschoond, ontdubbeld en verrijkt. Dit proces van unificatie van data en het voeden van betrouwbare data naar data is een noodzaak en urgent.

Fragmentatie maakt data incompleet en inconsistent. Hierdoor kunnen gegevens van klanten of burgers onbetrouwbaar zijn. Dat kan leiden tot verkeerde informatievoorziening of besluiten die worden genomen op basis van verkeerde data. Voor bedrijven kan dat schadelijk zijn voor de concurrentiepositie en kan dit leiden tot bijvoorbeeld verminderde klanttevredenheid, gemiste zakelijke kansen en een hoge operationele inefficiëntie.

Invloed slechte datakwaliteit op organisatie

Bij instanties als de Belastingdienst kan het nog veel verstrekkendere gevolgen hebben, zoals we de afgelopen jaren helaas allemaal hebben gezien. Wanneer je als bedrijf of organisatie geen compleet inzicht hebt van jouw data inclusief de kwaliteit en lineage is ook het risico op een hack of het niet voldoen aan wetgeving en privacyregels bovendien een stuk groter; iets dat nog altijd lijkt te worden onderschat.

Investeren in databeheer

Bedrijven en organisaties moeten hun databeheer dus beter op orde krijgen. Ook zouden ze moeten investeren in moderne datamanagement-oplossingen.

Het vergroten van databetrouwbaarheid vraagt om een holistische benadering, waarbij data van alle systemen en databronnen up-to-date, geschoond en consistent worden gehouden. En waarbij deze data real-time benaderbaar zijn voor alle gebruikers. Ook de toepassing van artificial intelligence en machine learning is noodzakelijk om productiviteit en efficiëntie in databeheer te realiseren.

Uitdaging datamanagement

Gemiddeld is 70% van alle data van organisaties binnen één jaar verouderd. Met de aanhoudende groei van data is een moderne master datamanagement-oplossing gecombineerd met artificial intelligence en machine learning-technieken noodzakelijk.

Onbetrouwbare data is een groot risico, het werkt door in de prestaties en reputatie van de hele organisatie. En uiteindelijk risico’s voor de hele maatschappij.

Een artikel van Vincent Harmsen, hoofd van de Europese tak van datamanagementbedrijf Reltio.