Futureconsult: scenarioplanning en scenariodenken

06 juni 2011 Consultancy.nl

Door de toenemende economische onzekerheid waarin bedrijven zich bevinden stijgt de interesse in technieken die de toekomst kunnen ‘voorspellen’. De bekendste methode is scenarioplanning, een instrument waarmee mogelijke toekomstige ontwikkelingen in kaart kunnen worden gebracht. Bedrijven kunnen op basis van de verschillende scenario’s en de effecten op huidige bedrijfsbesluiten hun strategie vormgeven.
 
Volgens Jan Nekkers, directeur bij Futureconsult, is het belang van scenarioplanning in de afgelopen jaren sterk toegenomen. “Nu allerlei veranderingen zich steeds sneller en minder voorspelbaar voltrekken, wordt het juist belangrijker om die toekomst te verkennen. In een statische maatschappij, hoef je je niet te bekommeren om de dag van morgen. In een turbulente samenleving juist wel, en doe je er goed aan verschillende toekomstbeelden te schetsen en om je strategie te ontwikkelen”.
 
Om bedrijven te helpen met het uitvoeren van een scenarioproject heeft Futureconsult, een consultancykantoor gespecialiseerd in het ontwikkelen van scenario's voor visie en strategieontwikkeling, een aanpak opgesteld. De zeven stappen van een scenarioproject:
 
1. Voorbereiden
Een scenarioproject: Waarom? Voor wie? Hoe?
2. Oriënteren
Wat is het kernprobleem of de strategische vraag?
3. Omgeving verkennen
Welke trends en ontwikkelingen zijn belangrijk voor de toekomst?
4. Kernonzekerheden bepalen
Wat zijn de belangrijkste onzekerheden met de grootste impact?
5. Scenariobouw
Hoe zien de scenario's eruit?
6. Scenario's gebruiken
Wat leren de toekomstscenario's ons voor het heden?
7. Resultaten verzilveren
Wat is het nieuwe toekomstbeeld en wat zijn de consequenties?
 
Over Futureconsult
Futureconsult richt zich op het ontwikkelen van scenario's voor visie en strategieontwikkeling, waaronder omgevingsscenario's, doelscenario’s en trendanalyses. Het adviesbureau is in 2000 opgericht door Jan Nekkers, die daarvoor werkzaam was voor M&I Partners. Futureconsult heeft circa 10 consultants in dienst en is gevestigd in het centrum van Amsterdam.

Nieuws