KPMG Advisory: Projectmanagement steeds belangrijker

15 oktober 2012 Consultancy.nl

Strak projectmanagement wordt steeds belangrijker voor organisaties. Dat blijkt uit een survey van KPMG Advisory onder 81 Nederlandse respondenten. Zo vindt 61% dat het belang van projectmanagement voor de realisatie van de strategische doelstellingen is toegenomen. Maar ondanks de toegenomen ‘sense of urgency’, slagen te weinig bedrijven erin om projecten effectief te managen en de geplande voordelen te realiseren.

Resultaten van projecten moeten beter
Van de onderzochte organisaties blijkt slechts 20% erin te slagen om bijna alle projecten (tussen de 75% en 100%) binnen de gestelde tijd en de gestelde tijd af te ronden. Voor 50% van de onderzochte organisaties is dit ongeveer de helft. De resterende 30% weet minder dan de helft van de projecten binnen de gestelde tijd en het gestelde budget af te ronden.

Download het rapport ‘Project- en Programmamanagement Survey 2012’.

Volgens Hans Donkers, partner bij KPMG Advisory, slagen organisaties er nog altijd niet in om project- en programmamanagement gestructureerd in te zetten. "Juist nu, na twee opeenvolgende crisissen, zou de wil om efficiënt en effectief projecten uit te voeren alom aanwezig moeten zijn. Door de aansturing en de uitvoering van projecten te verbeteren, ontstaat immers ruimte om slagvaardiger te opereren en meer te bereiken met dezelfde inzet en hetzelfde budget. Hiervoor is het van groot belang om portfoliomanagement in te richten voor het selecteren én het actief sturen op de performance van projecten, zodat bij wijzigende omstandigheden een betere bijsturing mogelijk is”.

Project Management Office (PMO)
Uit het onderzoek komt naar voren dat organisaties met een ‘volwassen’ projectmanagement succesvoller zijn: ze ronden meer projecten binnen tijd, budget en conform vastgestelde kwaliteitscriteria af. De mate van volwassenheid is sterk gerelateerd aan de inzet van een PMO. Een PMO zorgt voor de juiste inzet van instrumenten (bijv. risico-assessments, businesscases), het toepassen van integrale planningen, resourcemanagement, projectmanagementmethodieken en het stellen van opleidingseisen.

KPMG - Project Management Office

Van de organisaties die geen formeel proces hebben, rondt slechts 6% zijn projecten op tijd af. Voor bedrijven die gebruik maken van een formeel proces stijgt dit naar 42%.

Nieuws