KPMG: projecten gebaat bij businesscase en batenmngt.

01 oktober 2012 Consultancy.nl

Wanneer projecten een strak proces volgen op het gebied van batenmanagement, dan is de kans aanzienlijk hoger dat de ‘benefits’ ook daadwerkelijk worden gerealiseerd. Belangrijkste factoren van goed batenmanagement: het gebruik van een businesscase en het volgen van een consequent proces gedurende de hele lifecycle van de baten. Dat blijkt uit het rapport ‘Project- en Programmamanagement Survey 2012’ van KPMG Advisory.

Businesscase
Op het gebied van businesscases zijn Nederlandse organisaties volwassen: bijna 80% stelt een businesscase op voor aanvang van een project. In meer dan driekwart van de gevallen worden zowel kwantitatieve als kwalitatieve factoren meegenomen. Volgens KPMG valt hierin nog winst te behalen. “Onderliggende feiten en aannames, stakeholderanalyses en inzicht in de methodiek van baten-management komen namelijk minder terug” aldus het adviesbureau.

Batenmanagement proces
Van de respondenten heeft 58% geen proces voor het identificeren en monitoren van baten. Zij rapporteren een lagere succesgraad van hun projecten dan de organisaties die hiervoor wel een proces hebben.

KPMG - PMO Batenmanagement

Verandermanagement heeft positief effect
Respondenten geven aan dat goed toegepast verandermanagement een positief effect heeft op de realisatie van baten. Gevraagd naar de omvang van het effect, schatten zij in dat de baten ruim 37% hoger uitkomen dan bij trajecten met beperkte aandacht voor verandermanagement. Probleem is echter dat bedrijven onvoldoende vertrouwen hebben in hun eigen capaciteiten- en vaardigheidsniveau op het gebied van change management. Slechts 16% geeft de eigen organisatie hiervoor meer dan een voldoende.

Nieuws