Wat is de invloed van de klant tijdens een project?

04 oktober 2012 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

Wat is de invloed van de klant tijdens een consultancyproject en hoe belangrijk is deze invloed? Alle consultants zullen het belang van een betrokken en competente klant onderstrepen, maar op de vraag wat een klant precies dient in te brengen bestaan verschillende gedachtes.

Harde kant
Aan de ‘harde’ kant is het een best practice dat de inbreng van de klant wordt opgenomen in overeenkomsten (bijv. RFPs,  Engagement Letters en MSA). Deze factoren zijn relatief goed bekend binnen consultancykantoren. De nadruk ligt doorgaans op aspecten als het aantal resources en hun tijdsinvestering, profielbeschrijvingen en besluitvormingsmodel.

Zachte kant
Er wordt in de adviesbranche minder aandacht besteed aan de ‘zachte’ kant. Terwijl theoretische studies juist aangeven dat dergelijke factoren, zoals o.a. top management support, de veranderbereidheid van de klant en de rol van de ‘kartrekker’ vanuit de klant (doorgaans de projectleider) bepalend zijn voor het resultaat van een consultancyproject. Het probleem is echter dat deze factoren nauwelijks binnen ‘consultancyprojecten’ zijn onderzocht.

Bart Albers, consultant bij Novius en PhD student, gaat daarom onafhankelijk onderzoek doen naar welke factoren aan de klantzijde van belang zijn voor het succes van een consultancyproject. Albers heeft de ambitie om 100 diverse consultancyprojecten, waaronder advies-, verander- en implementatieprojecten, te analyseren. Zijn promotieonderzoek wordt gesteund door de ROA (Raad van Organisatie-Adviesbureaus) en de Ooa (Orde van Organisatie-Adviseurs). Supervisors zijn professoren Léon de Caluwé en Jac Geurts. Ook Consultancy.nl steunt Albers door zijn onderzoek onder de aandacht te brengen onder consultants en klanten. Daarnaast zullen we na afronding van het onderzoek ook samen met Albers de belangrijkste bevindingen naar buiten brengen.

Deelnemen
Bent u organisatieadviseur of opdrachtgever? Dan kunt u op deze pagina deelnemen aan het onderzoek – uw medewerking wordt enorm gewaardeerd. Deelnemers ontvangen na afronding van het onderzoek een rapportage met daarin de belangrijkste bevindingen.