Mercer voorziet 4 risicos voor DC pensioenregelingen

26 september 2012 Consultancy.nl

Beleggingsrisico’s, stijgende prijzen van lijfrentes, hogere kosten door uitgesteld pensioen en faillissement van de pensioenaanbieder zijn de vier grootste risico’s voor werkgevers die defined contribution pensioenregeling aanbieden, zo blijkt uit onderzoek van Mercer.
 
Er zijn twee soorten pensioenvormen: ‘defined benefit’ en ‘defined contribution’. Defined contribution houdt in dat de premie die wordt ingelegd gegarandeerd en bekend is. De hoogte van het pensioen is daarentegen niet gegarandeerd.
 
Volgens Mercer zijn er door de crisis vier potentiele risicogebieden ontstaan die rechtstreekse gevolgen hebben voor defined contribution (dc)- pensioenregelingen, een beschikbare premieregeling. Daarbij is het feit dat in Nederland medewerkers verplicht worden het gehele pensioenkapitaal op één moment aan te wenden voor pensioen extra storend.
 
Beleggingsrisico’s meer spreiden
Aandelenmarkten zijn extreem volatiel geworden en staatsobligaties zijn niet langer de veilige belegging die ze vroeger waren. Fondsen moeten risicobeperkende maatregelen nemen door de beleggingen meer te spreiden, ook in niet traditionele activa te investeren en het belang van gediversifieerde portefeuilles communiceren naar de leden. Voor werkgevers met verzekerde regelingen komt dit neer op een kritische blik op hun huidige Lifecycles.
 
Stijging prijzen lijfrente: lager pensioeninkomen
Lage obligatierendementen hebben gezorgd voor een sterke stijging van de prijzen van lijfrentes. Dit zorgt voor een lager pensioeninkomen voor werknemers met een DC-regeling. Werkgevers moeten – gezien de grote prijsverschilen tussen aanbieders van levensverzekeringen – hun werknemers helpen met het maken van de beste deal, bijvoorbeeld door een pensioenadviseur ter beschikking te stellen.
 
Hogere kosten voor werkgevers door uitgesteld pensioen
Veel werknemers krijgen door deze ontwikkelingen te maken met een pensioentekort. Als gevolg daarvan stellen ze het pensioen uit en werken ze langer door. Voor werkgevers betekent dit hogere loonkosten, slechtere doorstroom, hogere verzekeringskosten en in- en externe reputatieschade aangezien het om het arbeidsvoorwaardenpakket gaat.
 
Faillissement pensioenleverancier
Gezien het feit dat de financiële crisis de meeste impact heeft op financiële instellingen, moeten werkgevers scherp zijn op potentiële faillissementsrisico’s van hun pensioenleverancier. De zorgplicht brengt met zich mee dat de werkgever hier goed op moet letten. Dat is niet alleen bij de selectie van de aanbieder (dus zowel de risico’s verbonden aan dat type aanbieder als de risico’s verbonden aan de specifieke onderneming), maar ook tijdens de jaarlijkse monitoring van de regeling. Opvallend is dat er zijn nu weinig werkgevers die dit doen.

Nieuws

Meer nieuws over