BMC: Voorrangsregeling van scholen in Amsterdam West

10 september 2012 Consultancy.nl

De schoolbesturen in stadsdeel West van de gemeente Amsterdam hebben eerder dit jaar BMC gevraagd om haar beleid te evalueren. Belangrijkste pijler van het beleid is de zogenaamde ‘voorrangsregeling’: kinderen die in de buurt wonen krijgen voorrang boven andere kinderen. Uit de evaluatie blijkt dat het nieuwe beleid op veel draagvlak kan rekenen in de buurt. Wel moeten scholen de informatievoorziening verbeteren en enkele aanpassingen doorvoeren in de voorrangsregeling.
 
Nieuw beleid begin 2011 ingevoerd
De schoolbesturen zijn op 1 januari 2011 gestart met de uitvoering van het ‘Buurtschoolbeleid Basisonderwijs in Amsterdam West’. Met dit beleid willen de schoolbesturen bevorderen dat kinderen in hun eigen buurt naar school kunnen gaan. Dat wordt onder andere gestimuleerd door de toepassing van een uniforme en transparante regeling voor het aanmelden en plaatsen van kinderen op basisscholen en het gebruik van voorrangsregels in het geval van te veel aanmeldingen voor een basisschool.
 
Draagvlak
Uit de resultaten van het adviesbureau blijkt dat het gedachtegoed van het buurtschoolbeleid op voldoende bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak kan rekenen. “Zowel het toepassen van voorrangsregels bij te veel aanmeldingen in de eigen buurt alsook het gebruik van één en dezelfde procedure voor het aanmelden en plaatsen van kinderen voor een basisschool kan de goedkeuring van het merendeel van de ouders, scholen en medezeggenschapsraden wegdragen” schrijven de adviseurs in het rapport.
 
Aandachtspunt: financiering
In het rapport merkt BMC op dat de huidige kosten van het buurtschoolbeleid een aandachtspunt gaat worden. De consultants adviseren dan ook om de mogelijkheid te onderzoeken van een stedelijk buurtschoolbeleid. “Door een stedelijke benadering kunnen de kosten mogelijk wel op een verantwoorde wijze worden gefinancierd” aldus BMC.

Nieuws

Meer nieuws over