Ecoras helpt M&G Group met duurzaamheidstraject

28 maart 2023 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

M&G Group, een producent van ventilatie- en rookgasafvoersystemen uit Groningen, heeft een stevige verduurzamingsambitie. Samen met adviseurs van Ecoras is richting gegeven aan deze ambitie.

Wet- en regelgeving is een belangrijke factor in de transitie naar een circulaire economie, maar voor veel bedrijven en organisaties is dit een complex onderdeel. Ook M&G Group liep hier tegenaan.

“We kregen steeds vaker vragen over welke materialen onze producten bevatten en wat dat betekent als je deze producten wilt exporteren”, vertelt Henk Bruining, Regulation & Innovation Manager van M&G Group. “De Europese regelgeving rondom duurzaamheid, materiaalgebruik en afvalstromen is best ingewikkeld en wordt in sommige gevallen door de lidstaten verschillend geïmplementeerd.”

Henk Bruining en Sven Jurgens

“Daar wilden wij graag inzicht in krijgen. Wij schuwen het als M&G Group niet om experts in te schakelen voor onderwerpen waar wij niet deskundig in zijn. Ook werken we graag samen met lokale partijen. Ecoras zit bij ons om de hoek, dus lokaler kon het niet. De kennismaking met Ecoras kon ik lopend doen, dat heb ik nog niet eerder meegemaakt”, lacht Henk.

Ook Ecoras was blij verrast toen de achterbuurman contact opnam voor advies. “Uiteraard wilden wij M&G Group hiermee helpen”, legt Sven Jurgens van Ecoras uit, “maar naast het inzichtelijk maken van de huidige regelgeving, is het wel zo efficiënt om tegelijkertijd in kaart te brengen wat er in de toekomst van je wordt verwacht. M&G Group staat hier heel pragmatisch in en vroeg ons daarom ook te adviseren over hoe ze vervolgens aan deze regelgeving kunnen voldoen.”

“En adviseren hebben ze gedaan”, vult Henk aan. “We weten nu welke informatie we nodig hebben. Aan ons de taak deze data te verzamelen, te borgen en daar wat slims mee te doen. Alleen data verzamelen is vrij zinloos, je moet er vervolgens ook beleid op maken.”

Nieuwe fabriek

M&G Group is al een tijdje met verduurzaming bezig. Vorig jaar heeft het bedrijf een nieuwe fabriek gebouwd in Assen met als belangrijke pijlers duurzaamheid, biodiversiteit en inpassing in het landschap.

Henk: “Aan de achterzijde van het pand wordt een bos aangelegd voor de grote bosmuis, een bedreigde diersoort die zich in dit bos thuis gaat voelen. Aan de linkerzijde is de grond ingezaaid met wilde bloemen en planten voor de bijenpopulatie en er wordt ook rekening gehouden met de vliegroutes van vleermuizen door ’s avonds het pand maar zeer beperkt te verlichten. De parkeerplaatsen zijn gemaakt met graskeien waardoor het water goed weg kan en de grond niet uitdroogt. En we hebben klimbeplanting tegen de gevel en een dak vol zonnepanelen.”

Heel 2023 is M&G Group nog bezig met de verhuizing van productiemiddelen en in 2024 is de nieuwe fabriek een feit, “volledig operationeel dan”, zegt Henk. “Tussendoor willen we beleid vormen over de duurzaamheid van onze producten. De inventarisatie en advisering van Ecoras was voor ons het begin. We waren in eerste instantie blij te horen dat er geen acuut zorgpunt uitkwam. Nu kunnen we de data verzamelen, daarop beleid maken en dit als startpunt nemen om het elk jaar beter te doen.”

“Wij willen anticiperend zijn op wat er van ons wordt verwacht, zodat we in staat zijn aan te tonen dat we het maximale doen en weten wat we leveren.” En daar is Sven het roerend mee eens. “Daar gaat het nou precies om bij het verduurzamen van je bedrijf. Doen wat je kan en weten wat de impact is van wat je doet.”