KPMG: Zorgsector moet basis ICT meer uitbesteden

30 augustus 2012 Consultancy.nl

In vergelijking met andere sectoren steekt de zorg teveel tijd en geld in basis IT-voorzieningen, zoals het beheer van werkplekken, het netwerk en de serverruimtes. Nederlandse zorginstellingen moeten daarom hun elementaire IT-voorzieningen veel meer uitbesteden. Door elementaire IT-voorzieningen uit te besteden hoeven medewerkers zich niet meer druk te maken om operationale aspecten en kunnen ze tijd investeren in ICT dat ‘innovatieve zorg’ ondersteunt. Dat stelt Jan de Boer, partner bij KPMG Management Consulting.

IT belangrijk
De inzet van IT vormt volgens De Boer een sleutelfactor in het doelmatiger, kwalitatief hoogwaardiger en transparanter maken van de zorg. De Boer: "Naast de reguliere zorg steunt ook zorginnovatie sterk op IT middelen. De recente golf van invoeringen van EPD-systemen, ontwikkeling van eHealth toepassingen en verdere integratie van informatisering en medische techniek zijn de grote aandachtspunten.

Schaalvoordelen
De Boer: "Door schaalvoordelen kunnen zo de kosten van IT lager uitpakken. In het algemeen gaat het IT-beleid van veel zorginstellingen nog onvoldoende in op de mogelijke investeringskeuzen die er bestaan voor de informatievoorziening, op de IT-infrastructuur, op samenwerking over de grenzen van de instelling en op het zelf maken of juist inkopen van de basis IT-voorzieningen en het daarbij behorende beheer."

Meer capaciteit
De ervaringen in andere sectoren tonen aan dat voor een succesvolle uitbesteding van IT een effectieve regie op uitbestedingsrelatie van essentieel belang is. Wanneer de zorg kiest voor meer uitbesteding van de elementaire IT-voorzieningen, dan ontstaat volgens de KPMG adviseur de noodzaak om meer capaciteit zodat de uitbesteding effectief kan worden uitgevoerd. De Boer: “Een beperkt aantal medewerkers is op dit moment betrokken bij regievoerende activiteiten. Qua timing is het echter nu het moment om meer kennis en kunde rondom regievoering op IT-uitbesteding op te bouwen en te leren van de ervaringen die in andere sectoren zijn opgebouwd”.

Nieuws

Meer nieuws over